Så populær er parken på Rød

Så populær er parken på Rød

Parken på Rød Herregård er et populært turmål. Alle som beveger seg i området kan se det, og nå vet vi hvor populær den er. Den er veldig populær. Nesten 20 000 besøkende tok turen til parken i andre halvdel av 2015.

Det er mer enn det dobbelte av hva personalet tidligere har turt å gjette på, når man har forsøkt å anslå hvor mange besøkende parken har i løpet av året.

– Vi ser jo at det er mange folk i haven men vi ante ikke at de var så mange, forteller Tove Moen, renholder ved Halden historiske Samlinger og den som følger mest med på parken av de ansatte på museet.

I begynnelsen av juni i 2015 ble det satt inn en måler i parken. Den har registrert 48 000 passeringer i tiden mellom 1. juli og 31. desember 2015. Disse tallene er deretter skalert ned. Først til halvparten fordi det samme mennesket kan ha blitt telt to ganger om man går inn og ut av parken på samme sted. Deretter er 20 prosent trukket bort i feilmargin. Etter denne utregningsmetoden blir altså tallet nesten 20 000 besøkende i parken.

3 000 i måneden

Deles det opp månedsvis blir det over 3 000 besøkende i måneden og drøye 100 personer som beveger seg i parken hver dag.

– Når vi deler det opp på den måten ser det ikke så mye ut allikevel. Og vi er veldig glad for de som kommer, sier Tove Moen.

Mange skoleklasser og barnehager bruker parken både sommer og vinter. De enkeltbesøkende er i alle aldere. Når hovedhuset i desember ble åpnet opp for publikum i Jul på Rød var det mange av de besøkende som fortalte om sin bruk nettopp av hagen i ti, 20, 30 og 40 år. Generasjoner av haldensere liker denne plassen.

Og så er det alle de som ikke går innom måleren, men kommer inn i parken og hagen via de andre veiene som leder til byens og museets sin perle

Parken på Rød er svært populær. Sommer, høst og vinter. Peter Anker i vinterlue er sikkert stolt. (Foto: Bodil Andersson Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger)
Måleren er diskret montert i en av inngangene til haven på Rød. Den har jobbet hardt i første halvår. (Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger)
Sommerstid trekker den blomstrende haven til seg den som vil nyte skjønnhet og ro. (Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger)
Sommerstid trekker den blomstrende haven til seg den som vil nyte skjønnhet og ro. (Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger)