B-såpe, foto: Mona Beate Vattekar

B-såpe

Denne uken er det 2 såpestykker, nærmere bestemt «B-såper» som skal presenteres fra Borgarsyssel Museums samlinger. «B-såpe» var navnet på den rasjonerte, faste krisesåpen som ble brukt i Norge under den annen verdenskrig. Den inneholdt ca. 20 % såpe, som ble fremstilt av blant sildeolje.

B-såpen besto ellers av fyllstoffer, slik som kritt, talkum og leire, samt bindemiddel og parfyme. Disse to B-såpestykkene (BrM:14758) stammer fra en eske som opprinnelig har inneholdt 230 såper, hver på 70 gram. Esken ble pakket på A/S Valhalla Sepefabrikk i 1944. Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar Gjenstanden er nå pakket ned i forbindelse med flyttingen fra det gamle administrasjonsbygget på Borgarsyssel Museum. Gjenstandene blir kontrollert, vurdert og registrert før de starter på sin vei til Fellesmagasinet på Trollull. Vi ser fam til å få gode magasinforhold og lett tilgang til alle våre gjenstander – både fysisk og digitalt i årene som kommer. I en serie fram til jul vil vi presentere et knippe gjenstander som viser spennet i de samlingene vi har på Borgarsyssel Museum. Slik ønsker vi å involvere publikum i den spennende utviklingen museet er inne i.