Evighetskalender

Da ukens gjenstand (BrM.16235) ankom Trollull, var vi veldig usikre på hva dette var for noe. Gjenstanden er laget av papir limt opp på en treplate, og papiret var i såpass dårlig stand, at mye av teksten var borte eller uleselig. Men ved nærmere studering klarte vi å løse gåten! Dette dreier seg rett og slett om en evighetskalender. En evighetskalender er en kalendertabell som er gyldig for et langt tidsrom, i dette tilfellet fra 1800 til 1900. Kalenderen er delt opp i flere kolonner, og er rikt dekorert i farger. Ved å bruke tabellene i de forskjellige kolonnene kan man bestemme ukedag for en hvilken som helst dato innenfor dette tidsrommet. På den ene langsiden følger det også med en bruksanvisning. Den begynner som følger: «Oplysning. Härigjenom blifver hvarje Datum i hela Sechlet sammen Weckar och Dagar. T.S. Jag vill veta den 22. Juli 1823…» Kalenderen ble laget i Sverige, antageligvis i 1806. Tekst: Mona Beate Buckholm Vattekar Gjenstanden er nå flyttet til det nye fellesmagasinet Trollull på Mysen. På Trollull blir gjenstandene kontrollert, vurdert og registrert før de blir plassert i de nye magasinene. Vi ser fam til å få gode magasinforhold og lett tilgang til alle våre gjenstander – både fysisk og digitalt i årene som kommer. Hver uke presenterer vi en gjenstand som viser spennet i de samlingene vi har på Borgarsyssel Museum. Slik ønsker vi å involvere publikum i den spennende utviklingen museet er inne i.