Fanen fra Norsk Gardinfabrik

Månedens gjenstand, mai 2016

I anledning Grunnlovsdagen 17. mai presenteres den flotte fanen fra tidligere A/S Norsk Gardinfabrik i Halden som månedens gjenstand for mai 2016. Fabrikken ble stiftet i 1897 av den danske forretningsmannen Christian Hasselbalch og produserte bomulls trådgardiner frem til 1959.

Fanen ble del av Halden historiske Samlinger i 1974, og har nylig fått oppbevaringsplass på Trollull fellesmagasin. Fanens symbolikk og form fungerte som samlingsmerke for fabrikkens ansatte, og viser både den historiske utviklingen av Norges flagg samt tradisjonell faneutforming.

Fanedukens indre felt følger de mål og proporsjoner gitt av Flaggloven fra 1899, forlenget nederst i en tredelt frynsekant med dusker. Faneduken er 120 cm bred og 190 cm høy (med frynser, uten dusker). Øverst i fanen ses to broderte elementer; det ene bokstavene «NG» til Norsk Gardinfabrik, og i kantonen, det som i flaggspråk er det gjeve øvre feltet nærmest stangen, ses Den norske løve som bærer en hellebard og har en krone på hodet. Løvens orientering er slik at når fanen er heist vender den mot heraldisk høyre, som i riksvåpenet. Norges løve ses også i Fredriksten festnings flagg fra 1814, regent Christian Fredriks flagg. Her kan du lese mer om Fredriksten festnings flagg.

Norges trefargede flagg slik vi kjenner det i dag er fra 1821, og viser blant annet innflytelsen fra den franske revolusjonens «frihetens farger» så vel som det amerikanske flagget.

Vil du lese mer om innflyttingen av Halden historiske Samlingers fanesamling til Trollull fellesmagasin, kan du gjøre det her og på Digitalt Museum.

Klikk på det første bildet for å få det i større versjon, og manøvrer mellom bildene ved hjelp av pilene/knappene som kommer til syne i venstre/høyre side av bildet. Dersom du har problemer med å lese bildetekstene – skroll nedover til slutten av siden.

Kilder:
Lov om Norges Flagg, 1899.
«Unionstid og symbolstrid», Lars Roede.
«Norske fagforeningsfaner – en egen fanetradisjon?», Lill-Ann Jensen.
«Norsk Tekstil II», Sigurd Grieg.