Heitman Olsen, akvarell Sandesundmotiv

Heitman-Olsen – vi har fått hjelp, men trenger flere opplysninger!

For en tid tilbake etterlyste vi opplysninger om rektor Heitman-Olsen.  Her er det vi har fått vite: Hans fulle navn var Harald Christian Heitman-Olsen og han var født 27. mai 1902 i Trondheim.

Han var sønn av telegrafist Jacob Christian Heitman Olsen (f 1860 i Ålesund) og Valessa Clara Gjertrud (f 1876 Katowice, Tyskland (Polen). Harald Christian Heitman-Olsen var lektor ved Sarpsborg Høyere almenskole fra 1935 til 1945. Deretter ble han rektor ved Indre Østfold Høyere almenskole på Mysen. Han var utdannet filolog, men vi vet ikke hvor han tok utdanningen.

En dame som har kontaktet oss forteller at moren husket Heitman-Olsen fra barndommen. Moren vokste opp i Ringgata 66 i Sarpsborg, og Heitman-Olsen bodde i Ringgata 68 med familien. Damen som har gitt oss disse opplysningene mener å se noen fellestrekk mellom maleren Alf Dahls og Heitman-Olsens malestil. Alf Dahl og foreldrene leide i en periode første etasje i Ringgata 66. Kanskje er det en forbindelse mellom disse to malerne? Etternavnet er forøvrig skrevet på ulike måter i de forskjellige kildene.

I folketellingen for 1900 er faren oppført som Jacob Olsen, i museets papirer som følger akvarellene og tegningene står det Heitman Olsen (uten bindestrek mellom navnene) og i det digitale registeret over gravminner finner vi Harald oppført med etternavnet Heitman-Olsen. Vi har altså kommet et stykke på vei når det gjelder å finne ut hvem rektor Heitman-Olsen var, men tar gjerne i mot flere opplysninger. Det hadde for eksempel vært interessant å få vite når han flyttet til Sarpsborg og hvorfor.

Har du flere opplysninger, ta kontakt med: Hilde Serine Krogstad Epost: hilkro@arkiv2.ostfoldmuseene.no Mobil: 99 33 84 64