Borg krusifikset. Foto: Byline AS

Historien om Borgkrusifikset

 

Borg krusifikset. Foto: Byline AS.

Borg krusifikset. Foto: Byline AS.

Det vare en gang en mann som levde på begynnelsen av 1200-tallet. Han arbeidet ved et verksted i byen Limoges i det sørlige Frankrike. Her var han med på å produsere metallgjenstander for salg over hele Europa. En dag holdt han på med å lage et krusifiks. ”Lurer på hvor dette vil havne hen”, tenkte han, mens han holdt det opp mot lyset for å betrakte det nærmere. Da han var ferdig, signerte han arbeidet med sitt personlige stempel – 3 halvmåneformede streker. Og det er slik vi kjenner ham, som ”mannen bak de 3 halvmånene”. Samtidig, langt mot nord, i Norge, bodde det en annen mann. Han var prest i byen Borg. Han ønsket seg så veldig et krusifiks til kirken sin. Det gamle av tre var for lengst ødelagt. ”Hva om jeg kunne få tak i et metallkrusifiks”, tenkte han. En dag etter messen, kom det en mann bort til ham. ”Dersom du lover å holde sjelemesse for meg og min familie, skal jeg gi deg penger til et krusifiks”, sa han. Og slik ble det. Men om denne mannen dro til Frankrike, eller om ”mannen bak de 3 halvmåneformene” reiste til Borg, vites ikke. Hva som skjedde videre med krusifikset i middelalderen, vet vi heller ingen ting om. Det vi vet, er at like etter reformasjonen, i 1567, ble byen brent og flyttet. Også kirken hvor krusifikset sannsynlig ble brukt, ble rammet av en kraftig brann, og følgelig nedlagt. I 1702 forsvant middelalderbyen Borg i fossen, men ruinen etter ”vår kirke” ble stående igjen som ett av de få minnene etter middelalderbyen Borg…  Men så skjedde det noe. Noen besøkende gjorde et sensasjonelt funn: et krusifiks! De tok det med seg hjem, og bestemte seg for å nedtegne på krusifikset hvor det ble funnet. Men det skulle gå flere hundre år før innbyggerne i Sarpsborg fikk vite om dette funnet. For sommeren 2000 fikk direktøren på Borgarsyssel Museum en telefon. Det hadde dukket opp et middelalderkrusifiks i London. Det var lagt ut til auksjon hos firmaet Sotheby`s. På baksiden hadde det et stempel formet som tre halvmåner, og følgende innskrift på tysk: ”Dette er funnet i Norge, under ruiner i en eldgammel by gjennom hvilken Sarpefossen tidligere har rent” Det ble stor ståhei da dette kom innbyggerne i Sarpsborg for øre. Alle engasjerte seg for å få krusifikset tilbake dit hvor de mente at det hørte hjemme. Det skulle vise seg å bli en lang prosess. Men etter å ha måttet gi tapt i første runde for en belgisk kunsthandler, klarte man til slutt å samle sammen 400.000 blanke norske kroner for å kjøpe krusifikset tilbake fra kunsthandleren. Og i august samme år kom en stolt ordfører hjem fra Belgia med krusifikset i kofferten. Så etter flere hundre år på vandring fra Frankrike til Norge, fra Norge til Tyskland, fra Tyskland til England, fra England til Belgia og fra Belgia til Norge – er krusifikset endelig kommet tilbake der det hører hjemme, nemlig i Olav Haraldssons by ved Sarpefossen… Snipp, snapp, snute…