Heitman Olsen, akvarell Sandesundmotiv

Hvem var rektor Heitman Olsen?

I forbindelse med den pågående ryddingen og tømmingen av administrasjonsbygningen på Borgarsyssel Museum, ble det funnet flere akvareller og tegninger utført av «Rektor Heitman Olsen».

Akvarellene er malt i klare, flotte farger og alle bildene er utført av en person som både har tegnet og malt en hel del. Vi på museet skulle imidlertid gjerne ha visst mer om kunstneren: Hvor lærte han å tegne og male? Har han malt/tegnet flere bilder som er bevart? Var han fra Sarpsborg? Hvor jobbet han som rektor? Sammen med bildene lå det et ark med følgende opplysninger om motivene: 6 akvareller med Sandesundmotiver 1 skisse (utsikt mot Alvim fra Sarpsborg gymnas) 1 tegning rødkritt (Sarpsborg kirke) 1 tegning blyant (Sandesund kapell) Alle bildene er signert HO -48. Ut over dette har vi ingen opplysninger om bildene eller kunstneren.

Hjelp oss

Har du opplysninger om Heitman Olsen, kan du sende en epost til Hilde Serine Krogstad – hilkro@arkiv2.ostfoldmuseene.no, eller ringe på mobil 99 33 84 64. Vi venter i spenning, og håper noen kan hjelpe oss!