Noen museumsgjenstander gjør sterkere inntrykk enn andre

Månedens gjenstand april 2016: Barnelikkiste fra 1702

På 1700-tallet var man vant til død og epidemier, og særlig kopper var svært utbredt. Barnedødeligheten var stor, og det første leveåret døde mellom 25 og 35% av barna.

Også de rike måtte finne seg i sykdom og død, og i denne kista har Anna Cathrine Werenskiold ligget. Hun var datter av Niels Werenskiold og Elisabeth de Tonsberg på Hafslund. Anna Cathrine døde i januar 1702, bare åtte måneder gammel. Man vet ikke hva hun døde av.

Kisten har rester av lærbetrekk, og er rikt prydet med navneplate og dekor i messingblikk. Navneplaten har følgende innskrift (fornorsket): «Her under hviler veledle og velbyrdige Jomfru Anna Cathrine Werenskiold. Født på Hafslund gård 11. mai AO 1701 og døde den 2. januar 1702»

Kisten sto opprinnelig i et eget rom i gravkjelleren under skipets vestre del i Skjeberg kirke. Der sto den sammen med kistene etter hennes foreldre og besteforeldre, samt tre andre barnekister. På midten av 1980-tallet ble kistene til Anna Kathrine og hennes besteforeldre flyttet til Borgarsyssel Museum, og deres jordiske levninger ble gravlagt på Skjeberg kirkegård.

 Fra og med 29. juli 2016 vil man kunne se Anna Cathrine Werenskiolds` kiste i Olavs hall på Borgarsyssel Museum.

 

Direkte avskrift fra plaketten:

Her únder Húiler Welædle og welbúrdige Jomfrue

Anna Cathrine Weren schiold

Fŏed paa hafs lund gaard dennd

11 Maij Ao 1701 og dŏde d.2 Januari 1702

 

 

Artikkeltekst: Mona Beate Vattekar

Foto: Christine Ellefsen

 

 

Kilder:

Hafslund Hovedgård 250 år (Nicolai Strøm-Olsen, Kristian Meisingset og Bård Flaaten (red)

norgeskirker.no

Primus – kulturhistorisk gjenstandsdatabase