Månedens gjenstand august 2016: viggemaskin

En gjenstands historie kan være vel så viktig og spennende som gjenstanden i seg selv. Det er historien rundt viggemaskinen fra Borgarsyssel Museums samlinger et eksempel på (BrM.10407).

Denne viggemaskinen har vært brukt til tannretting av rette blader. Det å rette opp sagtenner og sette dem i riktig avstand til hverandre er veldig viktig for at sagen skal bli mest mulig effektiv og for at levetiden på sagbladet skal forlenges.

Maskinen er antagelig laget av en håndverker. Den har opprinnelig vært konstruert for maskinell remdrift, og er senere påsatt håndsveiv. Den ene viggarmen antas å være laget senere enn den som er sveiset på grunn av brudd under drift med maskinkraft. At denne viggemaskinen opprinnelig har vært konstruert for remdrift fra vann- eller dampkilde tyder på at den kan ha vært brukt på et større sagbruk, kanskje Borregaard, Hafslund eller Soli Brug?

Viggemaskinen ble funnet på Hugo Gustavsens nedlagte snekkeribedrift i Tune. Verkstedet ble avviklet og demontert i juli 1972. Gustavsen overtok maskinen fra hjulmaker Askerød som i sin tid, ca. 1930, overdro sitt verkstedlokale til Gustavsen.

Maskinen er forholdsvis liten, kun 31 cm høy, men er svært tung.  Den kom inn til Borgarsyssel Museum i 1982. En tilhørende filemaskin skal ha vært kjørt på fyllingen samtidig som viggemaskinen kom inn til museet, og har senere ikke vært å oppspore.

Kilde:

Primus gjenstandsdatabase

www.skogbruksutstyr.com