Innskripsjoner på latin, løver. Och Karl XII! vises frem på pokalen. Foto: Trollbu.

Månedens gjenstand for juli: Minnepokal over Karl 12. fall ved Fredriksten festning 1718

Etter fredsslutningen med Sverige i 1720, ble det lagd en serie glasspokaler som minne over at Elleveårskrigen (1709-20) var slutt. Vi kjenner i alt seks pokaler med omtrent samme form, tekst og motiv. Halden historiske Samlinger har en av disse. Pokalen ble kjøpt på auksjon i Sverige 2003. Den er 27,5 cm høy og lagd i Bøhmen eller Tyskland i perioden 1723-32.

Pokalen har to felter med tekst og motiv. På den ene siden står; Consili inops furor arma ministrat (Det planløse raseri låner ham våpnene dertil). I tillegg et motiv med skog, soldater og hester samt en del av festningsmuren. Her troner den norske løven med teksten; Cede Majori (Vik for overmakten). Nedenfor muren står en småvokst svensk løve som brøler og prøver å klatre opp. Tre svenske offiserer står og ser på. Over dem står skrevet; Veni, vidi, vixi (Jeg kom, så og falt) – en omskriving av Cæsars berømte sitat; jeg kom, så og vant. I tillegg er det fire felter med ironisk tekst om den svenske hæren; Flinch og Færdig 1718, marcher 1718, attaquera 1719, inte mera 1720. I forgrunnen et tekstbånd; homo proponit, Deus disponit (mennesket spår, Gud rår).

Glasspokal til minne av seieren. I Halden historiske Samlingers eie. Foto: Trollbu.

På andre siden av pokalen ser vi kart over Fredriksten og området omkring. Det svenske løpegravene er tydelige. Øverst er det et tekstbånd; IN PROPRIA VISCERA SÆVIT (Han kjemper mot sine egne frender). Videre ser vi FRIDRICHstein, og rundt den norske løven kan leses: 11 December 1718. Vi ser også minnestøtten med tekst; Meta Carolum (Karls milepæl). Ellers Knardalen, Oberberg, Stortorn, Gyldenløv, Risum, Risemosen og nederst Svenske Batteri på Stutekollen. Mellom billedfeltene er det to søyler med teksten; o gud giør kongen saa fremdelis lykkelig/ at alle skiønne maa hand haver dig med sig.

Museet fikk i 1917 en pokal som etter tradisjonen skulle være gitt fra Fredrikshalds borgere til Peder Colbjørnsen. Halden historiske Samlinger har derfor to sjeldne og egenartede minner om de dramatiske hendelsene i byens historie 1716 og 1718.

 

Tor Ulsnæs

Seniorrådgiver/ konservator NMF

Østfoldmuseene – Fredrikstad museum