Månedens gjenstand januar 2017: Båtvater

Båtvater. Fotograf Øyvind Andersen

Båtvater. Fotograf Øyvind Andersen

Båtvater brukt til å bygge Hvalerskøyter. Hvalerskøyta er Hvalers stolthet, og den beskrives som 1800-tallets skarpseiler. Den var både hurtiggående og sjødyktig, og vant en rekke nasjonale regattaer på 1800-tallet. Båten vakte derfor oppmerksomhet og førte til at Colin Archer besøkte båtbyggere på Spjærøy og tok med seg mye fra Hvalerskøyta inn i sin konstruksjon av de velkjente losskøytene.

Båtens fortreffelighet skyldes at båtbygger og bruker i mange tilfeller var en og samme person. Båtbyggingen ble ofte kombinert med både fiske og losing. De erfaringene de gjorde seg ved bruk tok de med seg inn i byggingen av båten, slik at de hele tiden kunne forbedre dens egenskaper. Båtbyggerne skulte gjerne til hverandre noe som også bidro til å utvikle båtkonstruksjonen.

I båtvateret lå hele konstruksjonen til båten. Mye av byggingen foregikk på øyemål og erfaring, men båtvateret ble brukt for at skroget skulle få riktig form. På vateret var det risset inn tre ulike skalaer som viste hellingen på bordgangen midt på, akter og halvveis mellom midten og stevnene. Hver av linjene er markert med prikker som viste hvilket bord den markerte.

Båtvateret var 1800-tallets verktøy. Da motoren kom på begynnelsen av 1900-tallet fikk båtene etter hvert en annen fasong. Vateret gikk ut av bruk og man benyttet modeller, etter hvert tegninger, og bygde på maler eller på spant. Hvalerskøyta som var konstruert for seil måtte som regel heves med to bordganger ved tilpasningen til motor. Dette gikk ut over båtens egenskaper og den mistet på mange måter sin fortreffelighet på havet. De fleste byttet etter hvert Hvalerskøyta ut med Risørskøyter, som ble den dominerende båttypen på Hvaler på 1900-tallet.

Femte generasjons båtbygger Thor Ivar Olsen forteller hvordan hans bestefar brukte båtvateret i sine konstruksjoner. Faren hans benyttet det til en viss grad, men dette opphørte helt etter 1920- tallet. Det finnes noen få båtvatere igjen på Hvaler, og et av disse befinner seg på Kystmuseet. Det rommer i seg historien om en fortreffelig båtype fra 1800-tallet, samt den lokale båtbyggertradisjonen.

Gjenstanden er en del av utstillingen Ting & Tang og en hermetisert tiur

Tekst av Kathrine Lorentzen Sandstrøm, konservator – Kystmuseet Hvaler