Månedens gjenstand november 2016: Selsnepe

Selsnepe er en av de mest giftige plantene i norsk flora, og den er ekstra farlig fordi vi mangler motgift mot den. Denne arten er vanlig i Østfold, og vokser gjerne på våte steder; i dammer, og grøfter, langs breddene til elver og innsjøer og på våte enger og myrer. Den har fått navnet sitt etter Selsmyrene i Gudbrandsdalen, der den var vanlig før myrene ble oppdyrket.

Selsnepe (se figur 1) tilhører skjermplantefamilien, den samme familien som karve og hundekjeks tilhører. Dette er en familie som har mange giftige planter, men også flere grønnsaker, f.eks. pastinakk og selleri. Selsnepe kan også minne noe om disse, og det gir muligheter for forveksling. Giften cicutoxin finnes både i plantesaften og i rota, som for øvrig har luftrom (se figur 2), noe som er et kjennetegn for denne arten. Røttene har dessuten en viss likhet med pastinakkrøtter, og lukten ligner også. Siden mange av skjermplantene er giftige, må en aldri spise planter i denne familien dersom en ikke vet sikkert at det er en spiselig art.

Selsnepe. Foto Ingvar Spikkeland

På Kanalmuseet vokser selsnepe i plantedammen, sammen med et 20-talls andre vann- og sumpplanter fra Haldenvassdraget. Den er så giftig at en bør vaske hendene godt dersom en har tatt på den. Samtidig er det viktig å kunne viser publikum hvordan denne arten ser ut, siden mange har hørt navnet, men få vet hvordan den ser ut.

Selsneperot. Foto: ingvar Spikkeland