Kanonkule fra krigen mellom Norge og Sverige i 1814, foto: Hilde Serine Krogstad

Kanonkule fra 1814

En av de mer spesielle gjenstandene i Borgarsyssel Museums samlinger er denne trestokken med kanonkule i (BrM.01999.A-B). Kanonkulen stammer fra feiden mellom nordmenn og svensker ved Soli i 1814, og den ble funnet i en bjelke på gården Berger.

Stokken og kulen er nå pakket ned, men vil bli stilt ut i forbindelse med jubileet i 2014. Gjenstnaden er pakket ned i forbindelse med flyttinga fra det gamle administrasjonsbygget på Borgarsyssel Museum. Gjenstandene blir kontrollert, vurdert og registrert før de starter på sin vei til Fellesmagasinet på Trollull. Vi ser fam til å få gode magasinforhold og lett tilgang til alle våre gjenstander – både fysisk og digitalt i årene som kommer. I en serie fram til jul vil vi presentere et knippe gjenstander som viser spennet i de samlingene vi har på Borgarsyssel Museum. Slik ønsker vi å involvere publikum i den spennende utviklingen museet er inne i.