Minner og musikk fra Halden

I videovinduet over forteller Arnt Andersen om sitt forhold til sin Tandberg 2T båndopptager, som han nå har gitt til Halden historiske Samlinger.

Den 5. juni 2012 fikk Halden historiske Samlinger en ny gjenstand til samlingene sine, en Tandberg båndopptager, 2T, produsert i 1951 ved Tandberg Radiofabrikk A/S i Oslo. Båndopptageren ble i sin tid en stor suksess og finnes den dag i dag i mange eksemplarer rundt om i landet.

Kofferten til denne typen båndopptager ble produsert ved A/S Den Norske Reiseeffektfabrik som holdt til i Halden. Giveren, Arnt Andersen, er barnebarnet til fabrikkens første norske direktør ved sammen navn. Arnt Anderesen (d.y.) vokste opp i Halden, og har hele livet vært svært opptatt av musikk. Han har derfor også gitt oss lydfiler av de første opptakene han gjorde med båndopptageren, samt en personlig historie knyttet til båndopptageren og sin ungdomstid i Halden. På den måten blir båndopptakeren et flott bidrag til både den materielle og den immaterielle kulturarven knyttet til byen under festningen.

 

OM DEN NORSKE REISEEFFEKTFABRIK

Oppstart

Den Norske Reiseeffektfabrik ble grunnlagt 27. september 1897 av koffertmaker John A. Gahm fra Göteborg, under navnet Aktieselskabet John A. Gahm. Bedriften produserte kofferter, vadsekker og vesker. Arnt Andersen fra Halden var Gahms kompanjong med en tredjedel av aksjene og disponent.

I 1907 kom alle aksjene på norske hender, og bedriften skiftet navn til Den Norske Reiseeffektfabrik. Andersen ble da den største aksjeeier og direktør. Produksjonen var i begynnelsen håndverkspreget, men med en viss serieproduksjon og modellstandardisering.

 

Utvidelser

I 1916 kjøpte Reiseeffekten W. Andersens Reiseeffektfabrik på Lillehammer og i 1922 overtok den ved aksjetegning AS Unica i Oslo, som produserte kofferter. 1926 ble AS Unica Danmark opprettet, med koffertproduksjon i København.

Trevareproduksjon

I 1930-årene ble det ved en egen avdeling forarbeidet trevarer, for eksempel tebord, couronnespill, hagemøbler og bridgebord. Produksjonen av trevarer ble nedlagt i 1965.

Spesialisering

I 1950-årene begynte bedriften å importere porteføljevarer som man selv ikke kunne konkurrere på. I tillegg til alminnelige porteføljevarer ble produksjonen mer spesialisert til flykofferter, kofferter og varetrekk til reiseradioer, båndopptagere, førstehjelpsdukker, symaskiner, samt kofferter i plast, vulkanfiber og fiberpapp.

Avslutning

Fra 1970-årene gikk Reiseeffekten over fra å være produksjonsbedrift til å bli et rent handelskompani. I 1981 ble Franz Schultz, Oslo, overtatt (stiftet av haldenseren Franz Schultz i 1900), og Franz Schultz ble betegnelsen på alle Reiseeffektens forretninger. I 1997, 100 år etter opprettelsen, besto DNS-konsernet av Den Norske Reiseeffektfabrikk som importør og grossist, AS Unica som produsent og Franz Schultz-kjeden som detaljister. Per i dag er DNS-konsernet kun et eiendomsselskap.

(Kilde: Utdrag fra forord til arkivkatalog 29/2001)