BrM.00001 Anker
BrM.00001 Anker

Anker – Borgarsyssel Museums gjentand nummer

Den aller første gjenstanden som ble registrert ved Borgarsyssel Museums samling er et anker: BrM.00001! Ankeret ble funnet under utgravningen av St. Nikolas kirkeruin i 1916.

St. Nikolas var blant annet sjøfarernes helgen og beskytter, og han hadde nettopp et anker som sitt attributt (kjennetegn). Funnet av denne gjenstanden var derfor med på å vise hvilken av Borgs tre middelalderkirker det var man gravde ut. Tidligere hadde nemlig ruinen gått under navnet «St. Marie kirkeruin», fordi man trodde at det var Olav den helliges Mariakirke man gravde ut. Men det viste seg altså å være ruinene etter St. Nikolas kirke, og således burde vel kanskje hovedgaten i Sarpsborg hatt navnet St. Nikolas gate og ikke St. Marie gate?

Gjenstanden er nå pakket ned i forbindelse med flyttinga fra det gamle administrasjonsbygget på Borgarsyssel Museum. Gjenstandene blir kontrollert, vurdert og registrert før de starter på sin vei til Fellesmagasinet på Trollull. Vi ser fam til å få gode magasinforhold og lett tilgang til alle våre gjenstander – både fysisk og digitalt i årene som kommer. I en serie fram til jul vil vi presentere et knippe gjenstander som viser spennet i de samlingene vi har på Borgarsyssel Museum. Slik ønsker vi å involvere publikum i den spennende utviklingen museet er inne i.