Nytt liv i gammelt brannvernutstyr

I forbindelse med rehabiliteringen i Bomuldspinderiets veveribygning ved Tistedalsfossen har Halden historiske Samlinger gått igjennom diverse brannvernutstyr som kom inn til museet i 2004. For å sikre oss mest mulig kunnskap om gjenstandene, har vi vært så heldig å få hjelp av Jens Nybøle, tidligere brannmester ved Halden Brannstasjon. Etter en gjennomgang med ham, er gjenstandene ikke lenger kun gamle ting som står på en pall i påvente av å bli flyttet inn i nye magasiner. Gjennom Nybøles kunnskap og fortellerglede har gjenstandene fått et nytt innhold og en ny betydning, til nytte og glede for museumsansatte og publikum.

Gjenstandene ble i sin tid samlet av tidligere brannmester Rolf Pettersen. Samlingen består av ulike typer brannverktøy, brannslokkere, røykdykkerurstyr, hjelmer og mye annet utsyr brukt ved Halden Brannstasjon i perioden 1920-1980. Gjenstandene supplerer fint samlingen av eldre brannvernutstyr som står utstilt i «Byen brenner» i Øvre magasin på Fredriksten festning. En av gjenstandene minnes Nybøle spesielt godt, nemlig den røde brannkjelken. Den ble brukt om vinteren da brannkummene måtte holdes åpne. Selv om stasjonen hadde skaffet seg brannbil, måtte denne jobben gjøres til fots. Stasjonen hadde to røde brannkjelker som ble brukt til å trekke utstyret på; salt, to spett og en bøtte til å tømme overflødig vann med. På hver kjelke var det to mann, og man hadde delt opp byen i ulike ruter. De som fikk ruta i Tistedalen tok brannkjelke og utstyr på bussen fra Wiels plass til sentrum i Tistedalen. Derfra gikk turen forbi spinneribygningene og nedover mot Cathrineholm, forbi Fosseløkka og tilbake til Brannstasjonen. Nybøle forteller om en gang de hadde glemt bøtte, og kummen ved Fosseløkka skole sto full av vann. Da han kom tilbake til brannstasjonen spurte han brannmesteren om han kunne ta bilen for å kjøre og tømme kummen. På den måten ville alt gå litt fortere. Men han fikk beskjed om vær så god og ta bena fatt! Å holde kummene åpne var et kontinuerlig arbeid, vinteren igjennom og Nybøle likte det godt. Da man på slutten av 1960-tallet begynte å strø veiene, for at bilene lettere skulle komme seg frem om vinteren, sluttet man naturlig nok med brannkjelkene og gikk over til å bruke bil. Jens Nybøle er pensjonist, men brenner(!) fortsatt for arbeidet han utførte i 37 år. Han har i hele sitt yrkesaktive liv arbeidet ved Halden Brannstasjon, bortsett fra i ungdomsårene, da han jobbet som skogsarbeider på hjemgården Nybøle på Idd. Han forteller at det ikke var noen spesielle krav til fagkunnskaper for å bli ansatt som brannmann på begynnelsen av 1960-tallet, men at fysikken spilte en stor rolle. Man måtte være sterk! Nybøle var brannmester ved Halden Brannstasjon fra 1986-1998.