På vei mot Østfoldarkivet!

For et par uker siden hadde Borgarsyssel Museum besøk av historiker og arkivar Trond Svandal – Mr. Østfoldarkivet himself. For går det som Østfoldmuseene og IKA Østfold ønsker, så er det dit vi endelig er på vei!

Trond arbeider for tiden som prosjektleder for bevaringsplan for privatarkivene i Østfold. Han reiser nå rundt til de forskjellige museene i Østfold, og denne dagen var det altså Borgarsyssels tur til å få besøk.  Målet er å få kartlagt privatarkivene for bedre å kunne svare på spørsmål som: Hva har vi? Hvor mye har vi? Hvordan står det til med de fysiske oppbevaringsforholdene? Oversikten som Trond får etter sin rundtur i Østfold vil kunne gi svar på hvilke områder vi er godt dekket på, og hvilke mankoer vi har. Dette vil igjen kunne gi grunnlag for et mere planlagte inntak i fremtiden.

Målet er å få bygget et nytt privatdepot knyttet til IKA Østfold i Skjeberg, slik at de offentlige og private arkivene kan samles under ett tak.

Prosjektet har fått arbeidstittelen «Østfoldarkivet». Det støttes av arkivverket og Østfold fylkeskommune, og er samarbeidsprosjekt mellom IKA Østfold, Østfoldmuseene, Museene i Akershus og Vestfoldarkivene. De sistnevnt er for tiden i gang med en bevaringsplan for Akershus og Buskerud.

Vi ønsker Trond lykke i sitt arbeid og heier samtidig på Østfoldarkivet  🙂