Månedens gjenstand er fra Fredrikstad Museum.

Peter Bulls Rapee Fabrique

Et nyttårsløfte som var ganske vanlig for noen år siden var slutte å røyke – men den tanken var lite levende på 1700-tallet! Da var tobakk på mote, en sosial fornøyelse og man oppfordret til å røyke en pipe! En krukke i gjenstandsmagasinet til Fredrikstad Museum har en påtrykt etikett med følgende innskrift: «Peter Bulls Rapee Fabrique Udi Friderichstad». Hva slags opplysninger og kunnskap kan vi få ut av dette sitatet?

Krukka har tydeligvis blitt brukt til oppbevaring. Den er fint dreid i hvitt leirgods og har gråhvit glasur. Hvis en så også vet at rappe betyr tobakk, skjønner en ut fra etiketten i trykkfajanse at innholdet må ha vært tobakk. Peter Bull drev tobakksfabrikk i Fredrikstad, som den gang ble stavet på tysk vis.
Hvem var så Peter Bull? Gjennom hans egne nedtegnelser kan vi følge hele hans levnetsforløp – men det kan vi ikke ta frem her – heller henvise den interesserte videre til MindreAlv, årbok for Fredrikstad Museum, utg. nr 7 (1997).
Men kort fortalt var Peter Bull, født i 1743, en fremgangsrik mann som etter å ha vært krambodlærling i Fredrikshald, slo seg opp som handelsmann og flyttet til Fredrikstad. Han proklamerte at «fra jeg lærte å kjenne Friderichshalds Handel med de svenske, mistet jeg lyst til å etablere meg der. Jeg hadde fått en miskredit for stedet, folket og handelen…» I Fredrikstad gjorde Peter Bull det meget bra, og da han døde i 1814 var han god for ei tønne med gull, sies det! Tobakksfabrikken, som lå i Forstaden, var en del av hans handelshus. Selv eide han flere bygårder og bodde i Tollbodgaten med utsikt over Glomma hvor han kunne holde øye med sin egen brigg «Anne Marie» som han fraktet importerte varer fra det store utland på.

En annen etikett fra Bulls trykkeri markedsfører hans tobakk slik: «Den Beste Tobakk under Solen» – og det på ikke mindre enn fire språk – språkmektig som han var – idet han hadde hatt lengre studieopphold både i Tyskland og England for å lære seg språkene og få etablert gode handelsforbindelser! Pipa har fått en annen lyd i våre dager – men historien om «Peter Bulls Rapee Fabrique Udi Friderichstad» lever videre.

Peder Grorud
Etter at vi publiserte denne artikkelen mottok vi en artig parallell til saken om Peter Bulls Rapee Fabrique Udi Friderichstad. Bildet er snublende likt motivet på etiketten på krukken som er i gjenstandsmagasinet til Fredrikstad Museum. Jens Georg Gleditch forteller at hans tippoldefar Peder Grorud flyttet sin tobakksfabrikk til Fredrikstad i ca. 1835. Fabrikken ble trolig drevet fram til hans død i 1865. Hans eneste levende sønn, Hans Grorud, var påsatt til å overta butikken, men reiste i 1862 til USA for å kjempe i borgerkrigen på Unionens side.  Kanskje var det det nære forholdet til tobakksfabrikken og de mange historier om slaveriet som tente hans engasjement? Han returnerte til Norge i 1874/75,  og var senere samlagsbestyrer og ferjestedsbestyrer i Fredrikstad.

En krukke i gjenstandsmagasinet til Fredrikstad Museum har en påtrykt etikett med følgende innskrift: «Peter Bulls Rapee Fabrique Udi Friderichstad»

En krukke i gjenstandsmagasinet til Fredrikstad Museum har en påtrykt etikett med følgende innskrift: «Peter Bulls Rapee Fabrique Udi Friderichstad»

Motivet på etiketten er veldig lik den som finnes i Fredrikstad Museums samlinger. Foto: Jens Georg Gleditch

Motivet på etiketten fra Jens Georg Gleditch er veldig lik den som finnes i Fredrikstad Museums samlinger. Foto: Jens Georg Gleditch