Månedens gjenstand juli: Skarprettersverdet

Månedens gjenstand juli: Skarprettersverdet

I jubileumsutstillingen «Bar 1567» fortelles kjente og ukjente historier fra Fredrikstad. Folk har satt sine fotspor i byens 450 år lange historie. En av de mest alvorlige er den om henrettelsen av Anne Rimer.

Anne Rimer ble henrettet i 1653 i Fredrikstad for ildspåsettelse. I rettssaken ble hun også beskyldt for hekseri. En dom for hekseri ville medført henrettelse ved brenning. Beskyldningene om hekseri kan likevel ha påvirket hvordan hun ble henrettet. Norsk Rettsmuseum opplyser at halshugging med sverd ble betraktet som mer ærerik måte å dø på enn å bli henrettet med øks. Ble man henrettet med øks kunne man ikke gravlegges i vigslet jord, og man ble betraktet som «uærlig». Vi kan derfor anta at Anne Rimer ble henrettet med øks eller hengt.

Skaprettersverdet
Siste gang sverd ble brukt som henrettelsesmetode var i 1792. Øks som var mer presis og effektiv ble da en foretrukket metode. En av de siste til å bli halshugget i Norge var Sofie Johannesdotter i Halden den 18. februar 1876. Skaprettersverdet, nå utstilt på Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum, er innlånt fra Maihaugen på Lillehammer. Sverdet er tveegget og er 107 cm langt. På hver side av klingen går det tre små blodrenner. Grepet er belagt med rokkeskinn som var vanlig for å gi et sikkert og godt grep. Tre smedstempler med kronede hoder er slått inn i sverdbladet. Sverdet er produsert i Solingen i Tyskland.

Skarprettersverd

(Foto: Gaute Jacobsen, Østfoldmuseene)

På den ene siden av klingen er det risset inn en galge og på den andre siden «steile og hjul». Steile og hjul er et kjerrehjul plassert liggende på toppen av en påle. I middelalderen ble personer som ble henrettet radbrukket og lagt på toppen av hjulet til skue for allmennheten.

Adelsmannen Alv Erlingsson ble henrettet og lagt på steile og hjul i 1290. Hans våpenskjold med en bjørn preger i dag Fredrikstad bys kommunevåpen. Skarprettersverdet fra Maihaugen er datert til perioden 1550 til 1620, altså rett etter at Norge ble protestantisk. På dette sverdbladet er det stemplet inn en tekst: «Me fecit, Soli Deo Gloria» som betyr «Jeg gjorde det, Gud alene tilkommer æren eller herligheten».

Tegning av steile og hjul

(Foto av/tegning: Petit Larousse 1912 / Wikipedia)

Ta turen til Fredrikstad Museum, Tøihuset, Gamlebyen for å beskue denne flotte gjenstanden med sin brutale historie, samt oppleve den nye utstillingen og historiebaren «Bar 1567» og mye annet spennende.