Skipsmodell av kuletanker. Moss by- og industrimuseum
Kuletanker 1 Foto: Trine Gjøsund

Skipsmodell med KULE tanker fra Moss

Månedens gjenstand for Østfoldmuseene, er en liten modell av en kuletanker, et LNG-skip med kulerunde gasstanker av typen Moss LNG® Carrier. Den 40 cm lange og 10 cm brede modellen er en del av Moss by- og industrimuseums samling etter skipsverftet i Moss.

Opp gjennom historien har det blitt bygget seilskip, dampskip og motorskip i Moss. Gass- og kjemikalieskipene, spesielt LNG-skipene som ble utviklet på begynnelsen av 1970 tallet, ble et norsk industrieventyr som satte Moss Rosenberg Verft i Moss og Stavanger på verdenskartet. I dag, snart 40 år siden det første LNG-skipet fra verftet ble sjøsatt, er en stor del av verdens tankskip for flytende naturgass bygget med Moss Rosenberg konstruksjonen, som bærer navnet Moss LNG® Carrier.fly LNG-skip er spesialskip for frakt av naturgass i flytende tilstand, nedkjølt til ÷162 °C. LNG = Liquid Natural Gas.

Kværner Brug overtok Moss Værft & Dokk i 1961, noe som ble starten på utviklingen av høyteknologiske gass- og kjemikalieskip. Senere ekspanderte Kværner og kjøpte A/S Rosenberg Mek. Verksted i Stavanger. Begge verftene fikk navnet Moss Rosenberg Verft a.s og ble slått sammen til en driftsenhet. På slutten av 1960 tallet ble det satt i gang et dristig og kostbart forskningsarbeid på konstruksjon av gasstanker for flytende naturgass, LNG, på verftet i Moss. * Den internasjonale handelen av LNG var allerede godt i gang, men de eksisterende skipene som var utviklet under kontroll av energigigantene Shell, Esso og Gas de France, hadde flere svakheter. Nedkjølt naturgass er en farlig last og strenge sikkerhetskrav var en av grunnene til at skipene på markedet var svært kostbare. Kværner og verftet i Moss tok mål av seg til å konstruere en sikrere, men enklere og billigere gasstank en de eksisterende. Viktige ressurser fra Det norske Veritas og forskere fra NTH (nå NTNU) ble hentet inn i utviklingsarbeidet. De første LNG-skipene med den nyutviklede konstruksjonen, “Norman Lady”, levert fra Stavanger og “Venator”, levert fra verftet i Moss, var høyteknologiske for sin tid og vakte internasjonal oppsikt. Tankdesignet ble etter hvert lisensiert ut til skipsverft verden over. De første lisensavtalene ble tegnet med de tre japanske verftene Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries og Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Deretter ble det tegnet avtale med General Dynamics, Quincy Shipbuilding Division i Usa. Modellen på bildet stammer fra sistnevnte, som i årene 1977 – 1980 bygget 10 LNG-skip på lisens fra Moss Rosenberg Verft. De 10 skipene er fremdeles operative og seiler under navnene LNG Aquarius, LNG Aries, LNG Gemini, LNG Capricorn, LNG Leo, LNG Taurus, LNG Virgo, LNG Libra, LNG Edo og LNG Abuja.

*Sivilingeniør Mikal H. Grønner, daværende overingeniør og sjef for produksjonen, ble hedret med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds Ærespris for fremragende innsats for å skape ny norsk industriell produksjon på grunnlag av teknisk-naturvitenskapelige nyvinninger.   Trine Gjøsund, konsulent – Moss by- og industrimuseum.   Kilder: Per Erik Christiansen, seniorrådgiver for LNG-prosjekter, Moss Maritime. Et norsk industrieventyr: MOSS ROSENBERG VERFTS LNG-SKIP. Andre gass- og kjemikalietankere