På reisefot, fra Fredrikstad museums utstilling. Foto: Inger Marie Baardsen

Velogmelen

I Fredrikstad Museums samlinger finnes et transportmiddel for vintersesongen som gjør at du kan komme deg nedover snødekte veier i stor fart. Se for deg en sykkel som i stedet for hjul har meier. En slags krysning av sykkel og kjelke som har sin opprinnelse langt fra Plankebyen: Møt velogmelen.

Velogemelen ble oppfunnet av Christian Bühlmann, som i 1912 tok patent på «snøsykkelen». Bühlmann, som var fra den lille byen Grindelwald i Alpene, var bevegelseshemmet og brukte sykkel om sommeren. Velogemelen gjorde det lettere å komme seg frem vinterstid. Fremkomstmiddelet ble populært hos mange og er det fremdeles i dag. I Aftenposten 2. januar 2013 kan man lese om velogemelens plass i Alpebyen 101 år etter oppfinnelsen av den; her arrangeres hvert år VM i velogemel der alle er velkommen til å delta. Velogemelen ved Fredrikstad Museum fikk komme frem fra magasin i forbindelse med utstillingen På Reisefot i 2009. Den er trolig en gammel original, da den konstruksjonsmessig er helt lik den eldste varianten som er beskrevet. Kanskje har en Fredrikstad-borger på reise tatt med seg snøsykkelen fra Alpene en gang i tiden?