Sørnesuret utlånt til Inspiria!

I forbindelse med ombyggingen av administrasjonsbygget ble i går det kompliserte astronomiske uret etter Rasmus Sørnes flyttet til Inspiria Science Senter. Senteret ønsker å lage en helt ny utstilling i tilknytning til uret, og Borgarsyssel Museum ser fram til samarbeidet. Mao skolebarn, barn og voksne som besøker Inspiria vil om kort tid få mulighet til se dette flotte og unike uret.

Mens vi venter på det nye formidlingsbygget Kraka, blir utstillingsforholdene på Borgarsyssel Museum vanskelige en periode framover. Sørnesuret har vært en av våre viktigste attraksjoner, og vi er glade for at publikum alt fra i dag kan oppleve uret på Inspiria. For å sikre en trygg demontering, frakt og montering på Inspiria fikk museet hjelp fra urmakerne Erik Ødegård og Morten Eilertsen. Østfoldmuseenes tekniske konservator Randa Arntzen og Borgarsyssels Sven Søderberg var med hele veien til uret sto trygt på plass i utstillingshallen på Inspiria. Uret er plassert ved Østfoldrommet i senteret. Der finner publikum en rekke andre gjenstander, filmer, bilder og korte tekster som forteller om Østfold og den kulturhistoriske rammen for utviklingen av teknologi, transport, arbeidsliv, helse og industrireising. Målet er å vise hvor rikt Østfold har vært på muligheter og trekke frem gründere, flittige arbeidere og organisasjonslivet. Rasmus Sørnes var en enestående begavelse. Eklektikeren med ettårig utdannelse ved elementærtekninsk skole livnærte seg som sykkelreparatør. Han kom til Jeløy Radio som tekniker, men i verkstedet hjemme hos Sørnes skulle han komme til å skape verdens mest avanserte astronomiske ur. Sørnes laget sitt eget verktøy. Det første uret var ferdig i 1937, og det fjerde og siste fullførte han like før han døde i 1967. Det er ur nummer 3 som er i Borgarsyssel Museums eie, og som nå er utlånt til Inspiria. I tiden framover vil en ny utstilling om tid ta form rundt uret, og vi håper å gi publikum innsikt i hvordan uret virker og hva det viser. Et astronomisk ur viser tiden slik vi er vant med på våre armbåndsur og veggklokker, men mange av de andre funksjonene ved klokken endrer seg så sakte at vi må ta helt andre og moderne virkemidler i bruk for å vise hvor utrolig komplisert og avansert uret er.

En bok om Rasmus Sørnes foreligger på engelsk og norsk og kan kjøpes på Borgarsyssel Museum.

Gå til Inspiria sine nettsider for mer informasjon >>>