#Borgarsyssel

Wilsemedaljen til Tone Eidsvold

I dag 19. mars 2017 er Tone Eidsvold tildelt Wilsemedaljen for 2016. Wilsemedaljen deles ut til en person som på en «uegennyttig og idealistisk måte har arbeidet for vernet av den lokale kulturarv og fremmet interessen for denne, har drevet forskning innen Østfolds kulturhistorie, eller ydet det lokale kulturhistoriske arbeid særlig avgjørende støtte».

Sang, ord og en hymne til Borgarsyssel

At det er et potensiale i spenningsfeltet mellom historie og litteratur er det mange som har erfart, men det ble særlig tydelig for de nærmere 60 gjestene som tilbrakte kvelden under Olavs halls høye tak. Torsdag 11. november flyttet Litteraturruka inn i Olavs hall på Borgarsyssel Museum.