#gjenstander fra samlingene

Drypp fra samlingene

Gjenstandene representerer ulike sider ved Hvalers kystkultur. Vi vil med dette gi dere drypp fra våre samlinger og vise hvilke [...]
Samling
Gullkoppestell fra Borgarsyssel Museums samlinger.

Gullkoppestell

Dette er et lite gullkoppestell som trygt kan karakteriseres som en av perlene i Borgarsyssel Museums samlinger. Det består av til sammen 24 deler.

Samling