#Jacob Nicolay Wilse

Wilsemedaljen til Tone Eidsvold

I dag 19. mars 2017 er Tone Eidsvold tildelt Wilsemedaljen for 2016. Wilsemedaljen deles ut til en person som på en «uegennyttig og idealistisk måte har arbeidet for vernet av den lokale kulturarv og fremmet interessen for denne, har drevet forskning innen Østfolds kulturhistorie, eller ydet det lokale kulturhistoriske arbeid særlig avgjørende støtte».