#omvisning

01 juli 2018

20Kr – 60Kr
Bøkene i biblioteket på Rød med samlet av husets kvinner og menn. Hør historien om biblioteket og om noen av husets kvinner. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Bøker og kvinner på Rød

Vi fortsetter suksessen med å belyse utvalgte temaer på Rød. Benytt anledningen til å få nye perspektiver på vårt lokale, kulturhistoriske skattkammer. Kom til temaomvisninger ovenfor temaene kvinnene på Rød og herregårdens bibliotek søndag 10. september.