Sundsborg över Svinesund på svensk sida är ett av besöksmålen i Økomuseum Grenseland som i den nya förstudien förbereds för att ta steget in i den digitala världen. Foto: Bodil Andersson
Sundsborg över Svinesund på svensk sida är ett av besöksmålen i Økomuseum Grenseland som i den nya förstudien förbereds för att ta steget in i den digitala världen. Foto: Bodil Andersson

Stöd till Økomuseum

Økomuseum Grenseland ska möta den digitala tidsåldern. Det är tanken bakom förstudien Økomuseum 2.0 som nu fått stöd från Interreg Sverige Norge.

Genom Økomuseum Grenseland berättas den norsksvenska gränshistorien. Det finns sedan tidigare 27 kulturella besöksmål runt om i gränsområdet som lär besökarna mer om gränsens kultur och historia. Förstudiens syfte är att finna vägar att vitalisera denna berättelse och att digitalisera historien så att den blir tillgänglig på fler sätt än på plats ute i landskapet.

De besöksmål som berättar om gränsen ur olika aspekter. Flera är extra aktuella just nu när det är 300 år sedan det stora nordiska kriget härjade i gränsregionen. Några av besöksmålen finns representerade på hemsidan 1718, som Østfoldmuseene är en av initiativtagarna till.

Østfoldmuseene är projektägare på norsk sida och Bohusläns museum på svensk sida. Halden kommun deltar i förstudien liksom kommunerna Dals-Ed, Strömstad och Tanum i Sverige. Föreningen Økomuseum Grenseland, som idag driver besöksmålen, är en avgörande part i utvecklingsarbetet. Det är projektdeltagarna som har tagit initiativet till förstudien som kan komma att leda till ett större projekt där de förslag som tas fram i förstudien förverkligas.

Från Østfoldmuseenes sida leds arbetet av Bodil Andersson vid Halden historiske Samlinger, telefon +47 67486769. Arbetet ska pågå i ett halvår. För Østfoldmuseene ger förstudien en möjlighet att fördjupa kunskapen att berätta om kulturlandskapet. Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger och Bohusläns museum har sedan tidigare goda erfarenheter av att arbeta tillsammans, bland annat när det gäller den ursprungliga uppbyggnaden av Økomuseum Grenseland och utvecklingen av Reisendekartet.

EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge stödjer förstudien om Økomuseum 2.0.