Den gamle taksteinen er tatt vekk og forberedelser for den nye pågår. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Takstein skiftes på herregården

Stillasene har stått rundt gårdshusene på Rød en god stund, og de vil bli der en tid til. Nå begynner vi å se resultatene av arbeidene for å skifte ut takstein på herregårdens sidebygg.

– Det går egentlig veldig bra. Jobben føles positiv. Det er mye bra tak av det gamle så vi kan beholde mye av det som er her fra før, sier, arbeidsleder Morten Ståhl fra Tømrermester J.A. Hansen eftf.

Likevel må noen deler av treverket i taket skiftes ut før den nye steinen blir lagt ut. Råteskader er funnet på noen deler og blir nå erstattet.

Står på
To til fire mann er på jobb høyt oppe på takene. Gjengen står på for ikke å trenge og jobbe ute, på det høye taket, i alt for dårlig vær. De foretrekker dager uten regn og snø. Ikke bare fordi det er trist å jobbe i, men også fordi det ikke er bra for taket å være uten dekke i slikt vær.

– Når vi skiftet takstein på hovedhuset for noen år siden, jobbet vi mitt på vinteren. Det var ikke særlig morsomt, forteller Morten Ståhl.

Grunnen til at den jobben ble gjort vinterstid, for å unngå at arbeidet startet før sommersesongen på herregården var over.

Utskiftingen av taket er kostbart og er gjort mulig med økonomiske midler fra Berg sparebank, Stiftelsen Uni, Ostfold fylkeskommune og Stiftelsen Rød herregård som eier huset og området.

På deler av taket må treverket byttes ut før den nye taksteinen legges opp. Det er en del av jobben til Steinar Murtnes. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Rundt 12 000 takstein byttes i høst ut på Rød herregård. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
En side har fått ny takstein, en side gjenstår. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger