Karen Holtet som kårkone i Bærbystua. Foto: Thorkil Pedersen, Polyfoto, Sarpsborg - Vardings trykk. - Lisens: Creative Commons License

Å være barn for 150 år siden

I den gammeldagse skolestua ringer læreren med en bjelle i stedet for skoleklokka, vi skriver med kritt i stedet for blyant, lærer utenat og har håndvaskinspeksjon.

Et todelt opplegg som delvis foregår inne i skolestua og delvis i Bærbystua. 

Del 1 i skolestua
Elevene får oppleve hvordan en skoletime kan ha artet seg for ca.100 år siden, da tippoldefedrene deres var små.

I den gammeldagse skolestua ringer læreren med en bjelle i stedet for skoleklokka, vi skriver med kritt i stedet for blyant, lærer utenat og har håndvaskinspeksjon – handlinger som ligner på elevenes hverdag i dag, men som likevel er veldig annerledes. En streng og myndig lærer, skammekroken og spanskrøret var for eksempel en del av skolehverdagen. (Vi forsikrer om at ingen barn får smake spanskrøret på Borgarsyssel Museum)

Etter skoletimen er det gammeldags friminutt med stylter, kubbspill, kaste hestesko og sekkeløp med striesekker.

Del 2 i Bærbystua
Elevene samles på nedsiden av stabburet og elevene får høre om stabburets funksjon som «matskap». Videre får de høre at kyrne er like glad i salt som vi er, og at de har stått og slikket salt vann som rent ned i gulvbordene fra tønnene med saltet fisk og kjøtt – gulvbordene er silkemyke å ta på og delvis slitt bort av de rue kutungene.

Elevene inviteres deretter inn i Bærbystua hvor de får ta plass på benkene rundt langbordet. De får høre om de som ifølge folketellinga bodde i huset i 1865. Med utgangspunkt i omviserens spørsmål til elevene om de har plikter hjemme, får de høre om hvilke plikter ungene som bodde i Bærbystua for 150 år siden hadde, om jente- og gutteoppgaver. Ved hjelp av utvalgte museumsgjenstander (en stor grøtbolle, treskjeer, et bæreåk/vassåk mm) får de også høre om hva man pleide å spise på den tiden, hvor de sov og om hvordan det var å vokse opp på en gård på 1800-tallet.

Kompetansemål etter 4. trinn – samfunnsfag

  • Formulere spørsmål om samfunsfaglige tema, reflektere og delta i fagsamtaler om disse
  • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunskunnskap)

Navn: Å være barn for 150 år siden – besøk i skolestua og Bærbystua
Nivå: 1. -7. trinn
Tilgjengelig: Hele året
Varighet: 45 minutter
Kapasitet: 30 elever
Fag: Samfunnsfag
Kontakt:  Christine Haugsten Ellefsen
tlf. 47 97 77 68