Ørje Bruk. Foto: Espen Olsen

Ferskvannsfisk og fiske

Museet disponerer kanoer, båt, og fiskeutstyr og gruppa får bli med på fisketur i Rødnessjøen. Fangsten tas med til klasserommet for nærmere undersøkelser og det er også rom for undervisning i utstillingene med fokus på fiskearter og akvariene i utstillingen. Dette opplegget passer alle alderstrinn, og kan tilpasses grupper med behov for spesiell tilrettelegging eller reduserte norskkunnskaper.

  • Museet har grillutstyr, flytevester og fiskeutstyr til utlån.
  • Museet kan anbefale overnattingsteder hvis man ønsker å kombinere våre opplegg for flere dager som en leirskole.

PRISER Skolene er ansvarlige for elevene og må selv sørge for gruppeinndelinger og bemanning for enkeltgruppene. I de tilfeller hvor det er nødvendig at museet må stille med mer enn en person, f. eks båtfører, er prisen kr 500,- for inntil 3 timer.

  • Leie pr kano pr dag for elever i gruppe (50 %): kr 150,-
  • Bruk av feltbåt med utstyr til ferskvannsundersøkelser. Ekstra bensinutgifter kan påløpe hvis det er mye bruk av båt: kr 500,-

Nivå: Passer for alle

Tilgjengelig: På forespørsel, forutsatt at museet har kapasitet.

Varighet: etter behov

Kapasitet: bemanning etter behov.

Fag: Samfunnsfag, natur og miljø

Kontakt: Desiré Nævdal  tlf. 95871834