Gartner Christine Lande forteller om Middelalderhagen på Borgaryssel Museum. Foto: Espen Nordenhaug

Helse og hygiene gjennom tidene

I dette undervisningopplegget får elevene et innblikk i hvordan medisin, helse og hygiene har utviklet seg i et tusenårsperspektiv. Dette får de gjennom å besøke en middelalderhage bygd etter samme prinsipp som i klostrene, en bondestue fra 1700-tallet og en arbeiderleilighet fra 1800-tallet.

I Middelalderhagen forteller omviseren om middelalderens helsevesen (eller mangel på sådan), om klosterhagene, om bruken av planter og urter som medisin og om delingen mellom medisinere og kirurger (bartskjærere) og om folketro og midler mot sykdommer. I Bærbystua får elevene høre om bo- og levekår i bondestuene på 17- og 1800-tallet, om kroppsvask og klesskift og om sovevaner, vanlige sykdommer og deres behandling og om tannbehandling. I arbeiderleiligheten fra 1850 får elevene høre om utviklingen av det moderne helsevesenet, om utviklingen innenfor hygiene og følgene av trangboddheten; epidemier og andre vanlige sykdommer på 1800-tallet.

Nivå: Videregående, passer særlig bra for helse og sosialdag.

Tilgjengelig: Fra april til oktober

Varighet: ca. 45 min

Kapasitet: 20 elever av gangen

Fag: Samfunnsfag, historie

Kontakt: Christine Haugsten Ellefsen tlf. 47 97 77 68