Villsvinet: lær om svinet på skogen

Villsvinet er en ny gjest i norsk fauna. Vi har et eget undervisningsopplegg hvor barna kan lære om villsvinet opp gjennom historien og hvorfor den er en svartlistet art i norsk fauna.

Vi setter av tid til fargelegging av villsvintegning. Det er også et eget spørreark med informasjon, som barna får med seg hjem. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Hvilke kompetansemål i barnehagens opplæringsplan

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna:

  • opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet
  • opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen
  • får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon

Nivå: barnehage +1. – 4. trinn

Tilgjengelig: mai-oktober

Varighet: 1-2 timer

Kapasitet: Maks 27 elever, men passer best for mindre grupper

Fag: Samfunnsfag/Mat og helse

Pris: Gratis for skoler og barnehager

Kontakt: Desiree Nævdal  tlf. 95871834