17. maifeiring ved det gamle herredshuset i Råde 1911. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.1979-00202
17. maifeiring ved det gamle herredshuset i Råde 1911. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.1979-00202 - Lisens: Creative Commons License

17.mai i Østfold

Hva er en nasjonaldag? « En Dag, der fejres af hele Folket til Erindring om en i Nationens Liv særlig betydningsfuld Tildragelse. Findes i de fleste Lande og er ofte knyttet til den Dag, fra hvilken den gældende Forfatning daterer sig, saaledes f .eks i Norge 17. Maj, Danmark 5. juni…»

Slik forklares nasjonaldagen i Salmonsens konversationsleksikon i dansk utgave fra 1924. Den danske artikkelforfatteren fortsetter: « Syttende Maj, Norges Nationaldag, der fejres højtideligt hvert Aar til Minde om den norske Grundlovs endelige Vedtagelse 17. Maj 1814. Fra 1824 blev det Skik at give denne Dag et Præg av offentlig Fæstdag, og Karl Johan’s Uvillie og Modstand bidrog i det lange løp kun til, at Skikken blev fastholdt og videre udviklet. To norske Digtere og Folkeførere har især ved Tale og Sang forhærliget Denne Dag og sat Form paa dens Festligheder: Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson. Paa den sidste’s Initiativ indstiftedes i 1870’erne et Optog af Skolebørn, der er blevet staaende Led i Dagens Højtideligholdelse.»

I denne lille kavalkaden av fotografier fra Østfold presenteres de klassiske motivene fra feiring av nasjonaldagen vår, med bilder av barnetoget, 17. mai-komité, bunader, hornmusikk, flagg og russ. Her kan du lese mer om 17. maifeiring.  (Klikk på bildene for å se hvor bildene er tatt og hvem som er avbildet)