Dødsmaske til Karl XII.
Dødsmaske til Karl XII. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

1718-konferanse på Fredriksten

Mandag 10. til onsdag 12. desember blir historiekonferansen 1718-krigen, menneskene, skuddet om den store nordiske krig avholdt på Fredriksten festning. Det er ikke plasser igjen på selve konferansen men dere som ikke fikk plass er så heldige å kunne bli med digitalt på streaming ved TV Østfold.

Gå inn i programmet og følg linkene til streamingen av de ulike delene av programmet. Linkene er i bruk i de timer foredragene pågår. Da får du med deg de dyktige foredragsholderne fra fire nordiske land i «real time».

Det er også mulig å få med seg gjenskaping av Karl XIIs død klokken 18, tirsdag 11 desember. Fredriksten Museum har ekstra åpent denne dagen men vi gjør oppmerksom på at det i kortere perioder om ettermiddagen kan være begrenset tilgjengelighet i museet i forbindelse med at konferansens deltakere besøker utstillingen Det store fallet om den store nordiske krig.

Konferansen blir organisert av nettverket 1718 – krigen, menneskene, skuddet. Prosjektleder er Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Kommandantskapet på Fredriksten.