Noen av skoene har kommet på plass. Foto: Øyvind Andersen

2379 gjenstander på plass!

Siden åpningen av fellesmagasinet i september 2012 har vi jobbet jevnt og trutt med revisjon og innflytting av gjenstander. Det store fellesmagasinet i Mysen skal romme små og mellomstore kulturhistoriske gjenstander fra 7 av Østfoldmuseenes avdelinger, i tillegg til gjenstander fra enkelte av fylkets ubemannede museer. Til tross for at en innflytting av museumsgjenstander høres ut som en enkel sak er dette en tidkrevende og omfattende prosess. Det er derfor vi stolt kan melde at 2379 gjenstander er ferdig revidert og godt plassert i klimastyrte magasin.

Høysetetavler plassert på magasin. Foto: Øyvind Andersen

Høysetetavler plassert på magasin. Foto: Øyvind Andersen

Veien fra museet til Trollull fellesmagasin Før gjenstanden kan pakkes ned ved museet skal den være registrert i Primus, merket, fotografert og rengjort. Den skal i tillegg føres på en flyttemelding som sendes til fellesmagasinet i god tid før flyttingen begynner.Gjenstandene pakkes etter prinsipper som sørger for en trygg reise fra museet til fellesmagasinet. Ved ankomst på Trollull fellesmagasin blir gjenstanden sjekket opp mot flyttemeldingen slik at vi til en hver tid har oversikt over hvor i systemet gjenstandene befinner seg. Etter ankomst vurderes gjenstandene for insektssanering og de kjøres enten gjennom varmekammeret, inn i karantenerommet eller rett inn i rengjøringsrommet. Her får hver gjenstand en unik strekkode, de rengjøres, tilstanden sjekkes og noteres før de eventuelt fotograferes. De fleste gjenstandene fotograferes ved museene før de flyttes til fellesmagasinet, men enkelte gjenstander krever spesialutstyr og spesialkompetanse innen foto, og må derfor innom vår fotograf på veien.  Siste ledd før magasinering er pakking i syrenøytrale eller syrefrie materialer før de registreres med riktig hylleplassering. Et viktig prinsipp i dette arbeidet er økt tilgjengeliggjøring av samlingene. Så – hvis du er nysgjerrig på gjenstandene våre kan du gå inn på www.digitaltmuseum.no. Der vil du finne bilder og informasjon om gjenstandene vi jobber med. Arbeidet med å revidere samlingene, og flytte dem inn på Trollull fellesmagasin vil fortsette i mange år fremover.
Høvler i hyllene på Trollull. Foto: Øyvind Andersen

Høvler i hyllene på Trollull. Foto: Øyvind Andersen