Avdelingsdirektør Hege Hauge Tofte, foredragsholder Tone Rasch og konservator Bjørg Holsvik. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Mange ville høre om Helly Hansen, popkultur og ungdomsmote

Onsdag den 10. februar var  det mange som møtte opp på Moss by- og industrimuseum for å høre Tone Raschs foredrag Raff i regn.

Tone Rasch som er utdannet kunsthistoriker med tekstiler, designhistorie og mote som spesialfelt ga de fremmøtte et innblikk i etterkrigstidens ungdomsmote, om den rådende populærkulturen – og ikke minst: Hvor plasserte Helly Hansen, byens egen regntøyfabrikk, seg i dette spennende terrenget?

Foredragsholder Tone Rasch fra Norsk Teknisk Museum engasjerte publikum. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Foredragsholder Tone Rasch fra Norsk Teknisk Museum engasjerte publikum. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Med utgangspunkt i museets utstilling, Gateplagg fra Helly Hansen 1950 til 2015, reklamemateriell og lysbilder av både norske og utenlandske regnplagg tok hun for seg ulike faktorer og strømninger som påvirket regnplaggenes utforming, men også bruk og popularitet på 1950 og 60-tallet.

I etterkrigsårene gikk regnklærne fra primært ha en praktisk funksjon til også å bli moteplagg. Med plastens inntog åpnet det seg nye muligheter innen form, farge og mønster. Tenårene ble for første gang definert som en egen alder mellom barn og voksen. Musikk, film og klesstil ble viktige koder som uttrykk for identitet og gruppetilhørighet. Samtidig preget impulser fra moteskapere og kunstnere i Paris og London moten på ulike måter.

Peter Helly-Hansen, sønn av tidligere direktør Leiv Helly-Hansen delte minner fra markedsføringen av den populære Kelly Coaten. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Peter Helly-Hansen, sønn av tidligere direktør Leiv Helly-Hansen delte minner fra markedsføringen av den populære Kelly Coaten. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Blant publikum var det både tidligere og nåværende ansatte ved Helly Hansen, men også andre med interesse for tekstilindustri, regntøy og mote. Foredragsholderen engasjerte og flere av de frammøtte benyttet anledningen til å stille spørsmål og dele egne minner om regntøybruk og kunnskap om produksjonen ved Helly Hansen.