Kris Leslie Munthe (tv)med elever fra Krapfoss skole i kompani med musketter Børresen, kaptein Ulsnæs, stykkjunker Løken og konservator Wyller. Foto Trine Gjøsund

Historietime med kruttrøyk

I forkant av den store jubileumsmarkeringen Moss anno 1716 fikk flere elever nærkontakt med Den store nordiske krigen på Moss by- og industrimuseum.

Marsjer og musketter

Etnolog Tor Ulsnæs fortalte om situasjonen i Nord-Europa fra 1700 til 1721 og om kampene som utspilte seg her i Moss for tre hundre år siden. Da Ulsnæs også er medlem av Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 stilte han i tidsriktig uniform som kaptein i Det Smålenske Regiment. Med seg hadde han tambour Thorbjørn Jonsen, signalhornist Åge Sæther, musketter Thor Raymond Børresen og stykkjunker Terje Løken. Det ble spilt militærmarsjer fra 1700 tallet og musketter Børresen demonstrerte ladeprosedyre for musketten og avsluttet med å avfyre et realt skudd på broen utenfor museet.

Soldat i 1700-talls uniform med muskette som ryker etter skudd

Krig og kjærlighet

Elevene fikk også høre fortellingen om løytnant Peder Todderud og mossejenta Maren Olsdatter som fant hverandre i 1716. Dette er også historien om bondegutten Peder som ble den første norskfødte generalmajor i Danmark-Norge. Fortellingen bygger blant annet på Peder Todderuds egne opptegnelser fra krigen 1709-1719. Opptegnelsene ble utgitt i 1897.

Dette skoletilbudet er en del av prosjektet 1718 Krigen, menneskene, skuddet, et samarbeid mellom svenske og norske institusjoner som forteller om sluttfasen av den store nordiske krig. Etter mange års krig på kontinentet kom også krigen til de svensknorske grensetraktene.

Krigens innvirkning på sivilbefolkningen var omfattende og samfunnet ble nesten helt militarisert. Gjennom utstillinger, foredrag, gjenskaping av trefninger og annen formidling, vil vi i de kommende åra fortelle om denne tida.