Fredrik i smia. Foto: Cecilie Pedersen.

Åpen smie på Kystmuseet Hvaler

Fredrik i smia. Foto: Cecilie Pedersen.

Fredrik i smia. Foto: Cecilie Pedersen.

Fredrik Thoresen holder liv i den gamle stenhoggersmia ved Brottet på Spjærøy. Her demonstrerer han det gamle håndverksfaget, selger produkter han har laget og tar i mot bestillinger. Fredrik er tidligere lærer i maskin og mekaniske fag ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad. Etter at han deltok i restaureringsarbeidet av den gamle smia på Nordgårdsbrygga har han hver uke holdt fyr i den gamle essa. Det å kunne stå i smia hver mandag og utøve dette gamle håndverket er for Fredrik et viktig bidrag til å føre historien videre. Før ham var det stenhoggersmeden Ernst Persen som holdt til her. Han begynte å arbeide i smia under første verdenskrig. Da jobbet han for Fredrikstad Stenhuggeri. I 1968 stengte han dørene for godt. Like etter ble stenhoggeriet nedlagt og det var ikke lenger behov for en stenhoggersmed. Heldigvis for oss fører Fredrik tradisjonen videre. Om du er nysgjerrig på et gammelt håndverk eller om du ønsker å bestille kiler og blekker bør du ta turen innom Fredrik. Han ønsker velkommen hver mandag kl. 11-15.