Utstillinger Folkenborg Museum

Nye tusjtegninger av Reidar Aulie på Folkenborg Museum

Siden februar har nye kunstverk av Reidar Aulie figurert på Folkenborg Museum. Årets utstilling er valgt på bakgrunn av teknikk, [...]

Akvareller av Reidar Aulie på Folkenborg museum

I museumslåvens kafé har vi for tiden utstilt fire akvareller av den anerkjente billedkunstneren Reidar Aulie (1904-1977), med tilknytning til […]

Utstilling av hestekjøretøy

Hestekjøretøy var i sin tid en betydningsfull del av all landtransport. Frem til omkring 1920 var det like vanlig med [...]