Fredrikshalds Teater

FREDRIKSHALDS TEATER

OM FREDRIKSHALDS TEATER

18. mars 1838 sto Fredrikshalds Teater ferdig. Da hadde arbeidet med å realisere en teaterbygning pågått i mange år – egentlig helt siden det første teateret i Halden ble bygget i 1820 og brant i den store bybrannen i 1826. Dette teateret var reist av «Det dramatiske Selskab i Fredrikshald», og det var også en etterfølger av dette selskapet som sto bak byggingen av «vårt» teater.

På foråret 1834 ble det satt i gang tegning av aksjer, og i 1835 ble byggearbeidene satt i gang. En tomt ble kjøpt inn, «Snedkerløkken», av skuespillerdirektøren rektor Jens Lyster Frølich. Teateret er tegnet av ingeniørmajor Balthazar Nicolay Garben. Garben ble ingeniøroffiser i 1810 og fra 1818 ledet han ingeniørvesenet på Fredriksten festning. Muligens var han også arkitekt for teaterbygningen av 1820. En annen som i denne tida sikkert har påvirket arbeidet, spesielt med scenen var P.F. Wergmann som var dansk teatermaler og oppholdt seg i perioder i Halden mellom 1835 – 1838. Han malte også teaterdekorasjoner i 1838.

Best bevart
Dette borgerskapets teater er i dag Norges best bevarte «barokkteater» med sin skrå scene, skuespillerrom, salong med balkong, foajéer og ballsal som alt tilhører den opprinnelige bygningen fra 1838. I 1850 blir Fredrikshalds Teater utvidet med selskapslokaler – to stuer, et kontor for direksjonen, entré og kjøkken.

Den eldste del av teateret er oppført i utmurt bindingsverk kledt utvendig med liggende panel med karniss-profil, «Halden-profilen». Tilbygget er utført i laftet tømmer og kledt utvendig med tilsvarende panel.

Det er umulig å lese bygningen utenfra og forstå at denne klassiske empirebygningen med sin strenge symmetriske fasadeoppbygging, er et teater. Den framstår som en stor trebygning, som vi kanskje kan tolke som et forsamlingslokale. Først innvendig åpenbarer denne perlen av en bygning sine utrolige flotte kvaliteter – et unikt teater.

Kulisser og utstyr
Og det som gjør Fredrikshalds Teater enda mer spesielt, er at det er bevart et stort antall teaterkulisser og annet teaterutstyr. Til dels er det kulisser eldre enn selve teateret. I tillegg er det deponert ca. 100 teaterkulisser fra gamle Arendal Teater som ble revet i 1954. For best mulig å bevare kulissene har Halden historiske Samlinger kjøpt inn Misjonshuset rett ovenfor teateret til magasin for teaterutstyret.

Vi må til Sverige og Danmark for å finne noe tilsvarende – til Hedemora og Ystad eller til Århus (Helsingør Teater) og Rønne på Bornholm. Eller enda lenger til land som Tyskland, Polen, Belgia, Nederland og England der det er de kongelige hoffteatrene som dominerer.

Fredrikshalds Teater som var et aksjeselskap, overdro sine aksjer til Foreningen Haldens Minder i 1977, og man kunne da starte en omfattende restaurering. I 1937 ble teateret også innredet som kino, og man ødela scenekjelleren ved å flytte inngangspartiet fra nordfasaden til vestfasaden med tilhørende garderober og toaletter og påfølgende tunnel under salongen til publikumsfoajéen.

Museum og teater
Et tidligere nedslitt teater sto i 1982 fram som i sine glansdager, og det ble igjen en inspirasjon til oppstart et livlig teater- og revymiljø i Halden. Fredrikshalds Teater eies i dag av Halden historiske Samlinger og fungerer både som museum og en levende teaterbygning. Årlig brukes teateret til rundt 100 arrangementer – teaterforestillinger, revyer, konserter, seminarer, foredrag, utstillinger.

Høsten 2014 startet vi opp på en ny omfattende runde med utvendig restaurering. Vær og vind hadde gjort sitt på 32 år med bare nødtørftig vedlikehold på disse åra. Drøyt 3 millioner kroner ble brukt på å sette Fredrikshalds Teater i god stand utvendig. I 2017 kunne vi fortsette restaureringen, denne gangen innvendig, og 28. september 2017 gjenåpnet teateret med festforestilling og storstilt feiring, etter nesten syv måneders nitidig restaurering av det vakre interiøret. Både den utvendige og innvendige restaureringen har museet fått til takket være storstilte gaver fra Sparebankstiftelsen Halden, Halden Sparebank og Berg Sparebank, foruten Stiftelsen UNI, Østfold fylkeskommune og gaveforsterkningsordningen.

Utvikling av forskning og formidling
Mens vi gir oss ikke med dette! Vi jobber videre med Haldens unike teaterhistorie. Misjonshuset ble kjøpt inn for å romme teaterets gamle kulisser og annet teaterutstyr. Planen vår er at dette skal stå ferdig som visningsmagasin i utgangen av 2019. Parallelt med å ferdigstille kulissemagasinet jobber museet med faglig utvikling av forsknings- og formidlingsarbeidet knyttet til Fredrikshalds Teater. Vi ønsker å gi publikum ny, relevant og aktuell informasjon om og formidling av teaterhistorien.