Kystmuseet Hvaler

VELKOMMEN TIL KYSTMUSEET HVALER

Åpent hver dag 23. juni – 19. august kl. 12 – 16

Kontortid hele året: Man – ons kl. 08.00 – 15.30
Omvisninger/gruppebesøk kan bookes hele året.

Frøkengården er åpen for publikum etter avtale.

Voksne:  60 kr
Barn:  20 kr
(Barn 0-5 år gratis)

Museumskortet – gir adgang til alle våre avdelinger i ett år.
Voksne: 200 kr
Barn: 75 kr

Omvisninger
Kr. 80,- pr. person

Postadresse:
Østfoldmuseene – Kystmuseet Hvaler
Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

Besøksadresse Kystmuseet Hvaler:
Dypedalsveien 37
1684 Vesterøy

Besøke Frøkengården:
Ligger i veikrysset i Korshavn
på Kirkøy, Hvaler.

OVERSIKT ANSATTE

Logo Kystmuseet Hvaler

OM KYSTMUSEET HVALER

Kystmuseet Hvaler er Østfoldmuseenes avdeling for kystkultur. Museet ligger på Nordgården Dypedal på Spjærøy. Langs kysten kunne man sjelden overleve av havet eller jorden alene. Kombinasjonen mellom jordbruk og fiske, losvirksomhet, rederivirksomhet og annen næring knyttet til sjøen var et dominerende trekk ved kystkulturen. På slutten av 1800-tallet kom stenindustrien med nytt grunnlag for næringsvirksomhet. Nordgården er et typisk kombinasjonsbruk for Hvaler. Fram til slutten av 1800-tallet ble det drevet både jordbruk og fiske, senere ble det etablert stenhoggervirksomhet her.

Foreningen Hvaler Bygdesamling ble etablert i 1971 av en gruppe ildsjeler som ønsket å redde deler av en kultur som var i ferd med å gå tapt. Foreningen var basert på frivillig aktivitet og konsentrerte sin virksomhet de første årene om innsamling av gjenstander.

Allerede i 1973 ble Nordgården Dypedal kjøpt inn og etablert som hovedsete for museet. I 1990 åpnet en permanent utstilling som har blitt vist hver sommer siden den gang. I 1991 slo foreningen seg sammen med Hvaler Historielag. Bevisstheten om den maritime kulturarven var en tanke som både lokalt og nasjonalt gjorde seg gjeldende relativt sent. Det var dermed først i 1994 at virksomheten tok navnet Kystmuseet Hvaler. Museumsdelen fikk etter hvert større selvstendighet, og for å skille denne delen fra øvrig virksomhet tok foreningen navnet Hvaler Kulturvernforening. I 1999 fikk museet sin første fast ansatte. Fra januar 2006 har Kystmuseet Hvaler vært en del av Østfoldmuseene. Fra 2007 er det 2 ansatte ved museet.

Frøkengården i Korshavn, en gammel skipperstue på Hvaler som forteller om  en svunnen kystkultur. Stiftelsen Korshavn er opprettet av Hvaler Kulturvernforening /Kystmuseet Hvaler, Fredrikstad Museum, Hvaler kommune og Fortidsminneforeningen avd. Østfold med formål å ta vare på Frøkengården.

AKTUELT FRA KYSTMUSEET HVALER

Omvisninger, vandringer og åpningstider i sommer

Alle våre museer har åpent i sommer og det bugner med aktiviteter og arrangementer for både store og små. I [...]

Sommer på Kystmuseet Hvaler

Lørdag 23. juni kl. 12.00 åpner sommersesongen på Kystmuseet Hvaler. Museet er åpent hver dag frem til 19. august kl. 12-16. […]

Registrering av fiskeredskap fra Herføl

På Kystmuseet Hvaler er vi så heldige å få hjelp av Vidar Pedersen til registrering av våre gjenstander. Vidar kommer […]

Låven på Kystmuseet får nytt tak

Låven på Kystmuseet Hvaler, som huser museets utstillinger, får endelig nytt tak. Det var problemer med både råteskader og lekkasje i det […]

Sommer på Kystmuseet Hvaler

Sommersesongen er i gang på Kystmuseet Hvaler og våre sommerverter er klare til å ta dere i mot. Her kan […]

Husær`u jugærbenken?

Husær`u jugærbenken? Det gamle sosiale treffstedet før Facebook, Snapchat og Instagram. Der kællæne møttes for å filosofere over livets viderverdigheter […]

Godt besøk på bygdedagen

Bygdedagen på Kystmuseet Hvaler pinseaften var godt besøkt. I overkant av 700 mennesker fant veien til Nordgården denne dagen. Hvaler […]

Ta museumsbussen til Kystmuseet på Hvaler i sommer

Er du på Skjærhalden uten bil i sommer? Eller synes du det er deilig å la bilen stå. Da er […]

Åpen smie på Kystmuseet Hvaler

Smia på Nordgårdsbrygga på Spjærøy er åpen hver mandag kl. 11-15. Her demonstrerer Fredrik Thoresen det gamle håndverksfaget. Trenger du […]

Hagearbeid på Kystmuseet Hvaler

Kystmuseet Hvaler ligger vakkert plassert på det gamle kombinasjonsbruket Nordgården på Spjærøy. Gården er omgitt av en stor hage. Som […]

Ny formidler ved Kystmuseet Hvaler

Kystmuseet Hvaler har ansatt en ny formidler. Jenni Helene Caspersen starter opp 6. mars. Hun er fra Kråkerøy, men bodde […]

Bygningshistorie på Nordgården

Hva er historien til våningshuset på Nordgården Dypedal, der hvor Kystmuseet Hvaler har sine kontorer og møterom i dag? Hvor [...]

Rekordstor oppslutning på vandringen på Lauer

Vi hadde vel på følelsen at noe var i gjære, men at vår lille kveldstur med historisk påfyll skulle få […]

«Velkommen ombord» trakk folk til Hvaler

Sommerens utstilling på Kystmuseet Hvaler ble åpnet med fynd og klem lørdag 27. juni. Utstillingen som  har fått tittelen «Velkommen […]

Skip ohoi! Her er barnas sommer på Kystmuseet Hvaler

Hver dag hele sommeren er det aktiviteter for barn på Kystmuseet Hvaler. Denne sommeren har vi fokus på sjømannen, og […]

Frøkengården i Korshavn

Gården Søndre Korshavn på Hvaler kalles nå for Frøkengården. Eiendommen var i samme families eie fra 1786 til 1987 og […]

«Stenhoggere» på Kystmuseet Hvaler

Hvert år i mai kommer 7. klassinger på besøk på Kystmuseet for å lære om stenindustrien. Granittindustrien blomstret opp på Hvaler […]

Åpen smie på Kystmuseet Hvaler

Fredrik Thoresen holder liv i den gamle stenhoggersmia ved Brottet på Spjærøy. Her demonstrerer han det gamle håndverksfaget, selger produkter […]

På inspirasjonstur til Sverige

Noen ganger trenger man ikke reise lenger enn til naboen for litt inspirasjon til egenutvikling. Det fikk Østfoldmuseenes avdelinger Halden […]

Hvordan var det å være barn på Hvaler i gamle dager?

Se flere bilder nederst på siden. 5-åringene på Hvaler starter barnehageåret med et besøk på Kystmuseet. Her leker de «barna […]

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 10 – Kvinder, politik og stemmerett

Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 50,-.

Vi får orden på samlingene våre

Kystmuseet Hvaler har startet med registrering og merking av en av våre større samlinger. I 2007 måtte vi avvikle vår [...]

Fortellinger om kyst-Norge

Frem mot grunnlovsjubileet i 2014 vil det bli utarbeidet flere nasjonale rammefortellinger under overskriften Fortellinger om kyst-Norge. Dette skjer i […]

Skriftserie nr. fem «Kongen av Hvaler» foreligger

Skriftserie nr. fem «Kongen av Hvaler» er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster […]

Krepsefiske på Hvaler

Østfoldmuseenes skriftserie nr 1 omhandler Kystkulturen på Hvaler, og er ført i pennen av pensjonert professor Arne Martin Klausen.

FASTE UTSTILLINGER

«Velkommen ombord! Sjømenn fra Hvaler forteller»

Hvaler har lange sjøfartstradisjoner og har gjennom årene fostret tusenvis av sjøfolk. For sommersesongen 2015 åpnet derfor museet en utstilling [...]

Hogget i granitt

I Stenbrottet ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården kan man se utstillingen ”Hogget i granitt”. Utstillingen befinner seg i et stenbrott med tilhørende […]

Skolestua

Gamle Brekke skole, som ligger på Kirkøy, ble oppført i 1849 og er trolig Norges eldste bevarte skolebygning. Bygningen står […]

Sjøbua

Det mest påfallende trekket ved kulturlandskapet langs kysten er sjøbuene. I utstillingen er det innredet en sjøbu der en av […]

Stenindustri

Så tidlig som på midten av 1870-tallet fikk folk utenfor Hvaler opp øynene for Hvalers geologi. Det ble startet gruvedrift […]

Stenbrottet

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente [...]

UNDERVISNINGSTILBUD

  • All
  • 1-4 trinn
  • 5-7 trinn
  • 8-10 trinn
  • Barnehage

Kystkultur

Lær å lage kvisel, snøre, knop og stikk og støp egne blylodd! Fiske, sjøfart og losing har historisk vært den viktigste næringsveien for befolkningen på Hvaler.

Jul på Hvaler i gamle dager

Hvordan feiret man jul på Hvaler i gamle dager? Vi pynter og gjør klart til jul anno 1891. Hvordan feiret stenhoggerne jul? Vi pynter og gjør klar til arbeiderjul anno 1912.

Stenindustrien

Granittindustrien etablerte seg i Østfold på slutten av 1800-tallet, og var lokalisert til kystdistriktene på grunn av nærheten til utskipingsplassene.

Barn i arbeid og lek

Spennende dag i «gamle dager»! Bli med på høsting av frukt og lag egen eplesaft. Vi vasker tøy med vaskebrett og balje, syr sokkedukke og leker gamle barneleker.

Barn i gamle dager

Vi foretar en tidsreise fra nåtid til gamle dager. Barnehagen skal bli til «barna i gamle dager». De får utdelt gammeldags hodetøy, og vi viser bilder og har en samtale om hvordan det var å være liten før i tiden.

VI JOBBER VED KYSTMUSEET HVALER

Jenni Helene Caspersen

Formidler

Kathrine Sandstrøm

Konservator
47 97 77 74

Gaute Jacobsen

Avdelingsdirektør
48 06 84 09