Museumstjenesten/Trollull fellesmagasin

VELKOMMEN TIL MUSEUMSTJENESTEN OG TROLLULL

Postadresse:
Østfoldmuseene – Museumstjenesten i Østfold
Gamlebygata 8, 1721 Sarpsborg

Besøksadresse Museumstjenesten:

Trollstien 6, 1850 Mysen

Besøksadresse Trollull fellesmagasin:
Trollstien 6, 1850 Mysen

Telefon: 69115650

Epost: museumstjenesten-fellesmagasin@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Kontaktinfo ansatte

cropped-Symbol.jpg

OM MUSEUMSTJENESTEN OG TROLLULL

Museumstjenesten

Museumstjenesten i Østfold ble etablert høsten 2001 som en egen fylkeskommunal virksomhet. Fra 2010 ble den en del av det konsoliderte museet Østfoldmuseene. Tjenestens geografiske arbeidsområde er hele Østfold fylke og er en fellestjeneste for alle museene i Østfold.

Arbeidsområdet er knyttet til innsamling og bevaring av gjenstander. Det blir lagt vekt på å videreformidle og bygge opp forståelse og kunnskap om bevaring og håndtering av museale objekter.

 

 

Trollull fellesmagasin

Østfold fylkeskommune kjøpte den gamle stålullfabrikken Trollull i Mysen i 2004. Et spleiselag mellom stat og fylkeskommune gjorde det mulig å etablere et moderne fellesmagasin med arbeidsrom, varmekammer og klimatiserte magasiner. Fellesmagasinet Trollull hadde sitt første driftsår i 2012. Det driftes av Østfoldmuseene på vegne av Østfold fylkeskommune. På fellesmagasinet oppbevares kulturhistoriske gjenstander fra Østfoldmuseenes avdelinger samt fra de ubemannede museene i Østfold.

Ved ankomst til Trollull vurderes gjenstandene for insektssanering og de kjøres enten gjennom varmekammeret, inn i karantenerommet eller rett inn i rengjøringsrommet, alt etter materialtypen. Her får hver gjenstand en unik strekkode, de rengjøres, tilstanden sjekkes og noteres før de eventuelt fotograferes. De fleste gjenstandene fotograferes ved museene før de flyttes til fellesmagasinet, men enkelte gjenstander krever spesialutstyr og spesialkompetanse innen foto, og må derfor innom vår fotograf på veien. Siste ledd før magasinering er pakking i syrenøytrale eller syrefrie materialer før de registreres med riktig hylleplassering.

AKTUELT

Å kopiere en brudekrone

Les mer om prosjektet med å kopiere Skolleborg-krona – Borgarsyssel Museums flotte brudekrone fra 1765.

SAMLINGER

Månedens gjenstand for august: suppeterrin fra Herrebø fajansefabrikk

Månedens gjenstand for august er en 1700-talls suppeterrin fra Herrebø fajansefabrikk på Idd  i Halden. En terrin er en stor […]

MÅNEDENS GJENSTAND

Månedens gjenstand i desember: Logosnissen fra Moss

Månedens gjenstand er det kanskje flere som drar kjensel på. Denne godslige karen er produsert i Moss og går under betegnelsen nissen, gamlenissen eller logosnissen.

VI SOM JOBBER HER

  • All
  • Administrasjon
  • Forvaltning
  • Foto
  • Konservator
  • Samlingsforvaltning

Hilde Serine Krogstad

Magasinforvalter
47 97 77 32

Siri Eriksen Gjems

Avdelingsdirektør
92 29 96 28

Morten Skadsem

Kystkulturkonservator
91 66 73 38

Øyvind Andersen

Fotograf
47 97 77 85

Randa Arntzen

Teknisk Konservator
41 68 44 78