Fotobevaring

Her vil vi fortelle litt om hva fotobevaring betyr, og hva slags kompetanse som ligger bak, og hvordan Østfoldmuseenes billedarkiv jobber med dette.

Fotoarkiv i gave

Østfold fylkes billedarkiv mottok i dag et fotoarkiv i gave. Negativarkivet til Studio T Portrett og Reklamefotografene AS i Moss […]

Fotobevaring – veiledningshefter

Her finner du nyttig informasjon og tips slik at du unngår knall og fall i arbeidet med historisk-fotografisk materiale. Alle heftene er utgitt av Kulturrådet, og kan lastes ned fra deres nettsider.

Daguerreotypier fra Østfold med i europeisk database

Daguerreotypiene i Østfoldmuseenes samlinger blir i løpet av året registrert, fotografert og tilgjengeliggjort i en europeisk database. Nettstedet heter Daguerreobase.

400 himmelske øyeblikk fra Trøgstad

Østfold fylkes billedarkiv har publisert 400 fotografier i sort/hvit fra Trøgstad på nettstedet DigitaltMuseum. Flyfotos fra 1940-50-tallet er registrert, digitalisert og gjort søkbare.

Skiptvet kommunes Widerøe-arkiv i hus

Østfold fylkes billedarkiv har mottatt Widerøe-arkivet fra Skiptvet kommune som har vedtatt å deponere det hos billedarkivet. Materialet består av [...]

Fotograf Th. Kristiansens fotografier fra Østfold – Kassene

En liten historie om en fotosamling som helt siden 1920-tallet hadde stått nedpakket i et bryggerhus i Skiptvet, før den ble [...]