Priser og vilkår ved bestilling av fotografier og nedlasting av digitale filer på Digitalt Museum

Publikum kan bestille fotografier fra arkivet. Se prisliste under.

En del av fotosamlingene er søkbare på DigitaltMuseum. Fotografier som er publisert på DigitaltMuseum.no har en egen bestillingsfunksjon. Bilder kan lastes ned og brukes vederlagsfritt til undervisning og privat bruk i den oppløsning de er publisert i.  All annen bruk krever avtale med Østfold fylkes billedarkiv. Ved publisering av digitale filer med annet formål betales det bruksvederlag (se prisliste: Digitale filer publisering). Høyoppløselige filer må bestilles.

Når du laster ned eller bestiller bilder fra Østfold fylkes billedarkiv, aksepterer du herved følgende vilkår:
Ved bruk skal fotografens navn og arkivets navn oppgis sammen med fotografiet eller i egen bildeliste både i trykte publikasjoner, utstillinger, TV/film og digitale medier.  Er fotografens navn ukjent oppgis «Fotograf  ukjent». Det må opplyses om det dreier seg om utsnitt.
Eksempel: Sarpsborg havn i 1913. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. Eller: Sarpsborg havn, utsnitt. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.
Ved utelatelse belastes gebyr. Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål. Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål. 

Det er leietakers ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av fotografier, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c. Digitale filer kan ikke videreformidles. Leien gjelder én gangs bruk. Filer skal slettes etter avtalt bruk. Oppgi så utfyllende som mulig hva bildet skal brukes til, for eksempel publikasjoner, utstilling, nettsider, annonse, reklame og eventuell tittel på produkt.

Leveringstid vil være avhengig av bestillingens omfang og billedarkivets kapasitet. Vennligst oppgi eventuell ønsket leveringsfrist i din bestilling.
Hasteleveringer behandles etter kapasitet. 
Det belastes et gebyr ved ekspresslevering. Du vil motta en bekreftelse og pris på din bestilling innen 14 dager.

 

Besøk på arkivets lesesal avtales på forhånd pr. telefon 69 11  56 50  eller e-post: billedarkivet@arkiv2.ostfoldmuseene.no

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2018

Forstørrelser på fotopapir Pris (inkl. moms)
18 × 24 cm eller mindre 250
24 × 30 cm 350
30 × 40 cm 400
40 × 50 cm 500
50 × 60 cm / 50 cm x 1 meter 750/ 1000
 NB Størrelse basert på lengste side.
 Andre størrelser etter avtale.
Digitale filer 300/ pris etter avtale for større filer
Digitale filer publisering 500
Bildebehandling, tilrettelegging og retusj 500 pr. time, 250 pr. etterfølgende 30. minutt
Utsnitt 50% tillegg
Bildesøk i uregistrert portrettarkiv pr. oppdrag 400 pr. time 200 kr per etterfølgende 30 min.
Forstørrelser fra uregistrert portrettarkiv Pris etter avtale
Oppdragsfoto Pris etter avtale

 Porto og forsendelse kommer i tillegg.