BRUDEKRONE SØKER BRUD

SKOLLEBORG-KRONA SKAL KOPIERES

Det heter at man ikke skal selge skinnet før bjørnen er skutt, og det skal innrømmes at vi er svært tidlig ute, men denne gladnyheten klarte vi ikke å vente med: Det skal lages en kopi av Borgarsyssel Museums flotte brudekrone fra 1765, den såkalte Skolleborg-krona. Kopien lages etter initiativ fra Østfold Husflidslag med tanke på utleie til kommende bruder. Arbeidet med å lage kopien tar til høsten 2016.

SKOLLEBORG-KRONA

Brudekrone fra Skolleborg, foto: Mona Beate Vattekar

Brudekrone fra Skolleborg, foto: Mona Beate Vattekar

Om du ikke kjenner til Skolleborg-krona, kan du lese denne artikkelen skrevet av konservator ved Borgarsyssel Museum, Mona Beate Vattekar. Krona tilhører altså Borgarsyssel Museum, og har fått trygge og gode oppbevaringsforhold på Østfoldmuseenes fellesmagasin, Trollull på Mysen.

På 1700-tallet var det vanlig at sølvsmedene stemplet arbeidene sine, men på Skolleborg-krona har vi ikke greid å finne stempel. Vi vet derfor ikke hvem som har laget den.

Det finnes en annen brudekrone fra 1700-tallet i privat eie i Østfold. Den er laget av Lorentz Hoffmann som var virksom som sølvsmed i Fredrikshald fra 1726 til 1767. Se bilde og omtale av Hoffmanns brudekrone på Digitalt Museum her.

Til tross for manglende stempel på Skolleborg-krona har det vært antydet at også den kan være laget av Lorentz Hoffmann.

OM PROSJEKTET

Prosjektet er et samarbeid mellom Østfold Husflidslag, Østfoldmuseene og Plus Skolen i Fredrikstad. Kopien skal lages av elevene ved gullsmedlinja på Plus Skolen.

Onsdag 8. juni 2016 kom Bjørn Tønnesen fra Plus Skolen og Gro Staal Martinsen fra Østfold Husflidslag til Trollull fellesmagasin for å ta Skolleborg-krona nærmere i øyesyn. At Bjørn Tønnesen kan sitt gullsmedfag er det ingen tvil om. Han kunne nemlig fortelle en hel del om hvordan krona ble laget bare ved å studere den med det blotte øye. Med lupe på, kunne han utdype enda mer.

Under Bjørn Tønnesens besøk på Trollull tok han de viktigste målene av krona: tykkelse på godset/sølvet og størrelse og plassering av åpningene. Parallelt med måltakingen lagde han enkle tegninger av utvalgte deler av krona, samt fotograferte den fra alle kanter. Målene, tegningene og fotoene danner blant annet grunnlag for bestilling av materialer til kopien.

På bildene under ser du Bjørn i aksjon med lupe og skyvelære. For å se større bilder og se bildetekstene: Klikk på bildene.

KRONAS TILBLIVELSE - KORT FORTALT

Skolleborg-krona er laget av sølv, og har partier med gullforgylling. Åpningene er sagd ut og graveringene utført før krona ble satt sammen i ring; mens den enda var et flatt stykke. Hengene/løvene langs øvre kant er klippet ut og har enkel gravyrdekor. Hengene/løvene langs midten er støpt og deretter slipt for å ligne edelstener/fasetter.

Etter at krona var satt sammen i ring, ble den utsvungne kanten nede og buen ut på bladverket langs kronas øvre kant laget ved at kantene ble lagt an mot hver sin passende buete kant og hamret i form.

De gullforgylte partiene er laget ved hjelp av lue-/brennforgylling, en svært giftig teknikk hvor gullet ble løst opp i kvikksølv. Hele krona ble senket i karet med kvikksølv, og kvikksølvet deretter kokt slik at det fordampet.

Åpningene i krona er saget ut uten den helt store presisjonen, og det er til dels store avvik i størrelsen på åpninger som helst skulle vært like. Også linjeføringen i gravyren er stedvis noe kantete og ujevn og det er flere «løpske ryttere», som skyldes at verktøyet har sklidd under arbeidet. Bjørn Tønnesen heller derfor til at arbeidene ikke er utført av en mester, noe som svekker teorien om at den er laget av Lorentz Hoffmann.

De sirupsnippformede åpningene i kronas nedre kant har tydelige spor etter hårnåler med krok som har vært brukt for å feste krona til hårtoppen inni. Hårnålene som ble brukt sammen med Skolleborg-krona er ikke bevart, men det vil bli laget nye nåler på bakgrunn av kunnskap om hvordan slike hårnåler så ut på 1700-tallet.

ØNSKER DU Å VÆRE KRONEBRUD?

Går du i giftetanker og ønsker å være kronebrud? Smør deg med litt tålmodighet og følg med på Østfoldmuseenes nettsider – vi lover å holde publikum oppdatert om arbeidet, og gleder oss til å presentere den ferdige krona når den tid kommer!