Brugsområdet mellom fossen og slusene

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Vi befinner oss lokalene til det gamle tresliperiet på Ørje Brug, bygget i 1897. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd.

Bruk kartet for å gjøre deg kjent med brugsområdet og hva museet kan tilby. Klikk på ikonene for å lese mer. Klikk deretter utenfor i kartet for å lukke informasjonsboblene.

Foto i kartet: Roderick Ewart, Desiree Nævdal, Jørn Fjell, Jørn Bøhmer Olsen og Camilla Bjerk Olsen