Restaureringen av taket i teatersalongen gikk helt til topps. (Foto Malermester Studsrud)

Bygg og bevarpris for teaterarbeid

Ifølge Bygg og Bevar ble Roger Studsrud ved Malermester Studsrud «helt skjelven» da han fikk vite at firmaet hans ble tildelt Bygg- og bevarprisen 2017 for restaureringen av Fredrikshalds Teater.

Vi i Østfoldmuseene v/Halden historiske Samlinger er veldig fornøyde: Det er utrolig flott at de vant prisen. Malermester Studsrud er absolutt en verdig vinner, sier avdelingsdirektør Lillian Nyborg, som nominerte malerfirmaet fra Ørje til prisen.

I nominasjonen trakk Nyborg fram at Malermester Studsrud har faglig dyktige håndverkere som tar vare på og viderefører eldre håndverkstradisjoner. De benytter tradisjonelle materialer så langt det lar seg gjøre og jobber etter antikvariske prinsipper. Studsrud samarbeider godt med oppdragsgiver. De formidler hva de gjør og hva de tenker, de er pålitelige og ryddige, har høy arbeidsmoral og god på dokumentasjon. Alle disse tingene er viktige for enhver som som ønsker å ta vare på gamle hus. Den gode dokumentasjonen er ekstra viktig for et museum som har oppgaven at formidle til ettertiden hva som skjer med samlingene.

Juryen som gav prisen til Malermester Studsrud mente at de gjennom sitt arbeid har vært en viktig bidragsyter for å bringe gamle håndverkstradisjoner videre. Bedriften kompromisser ikke på faglig kvalitet eller materialkvalitet i en næring med stor konkurranse. Les hva Bygg og Bevar og Byggeindustrien skriver om utdelingen av prisen. Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Byggenæringens Landsforening.

Etter ferdig oppussing er Østfoldmuseene i ferd med å lage en fotodokumentasjon av det flotte teatret. Oppussingen ble mulig ved at Berg Sparebank som en jubileumsgave til hele Halden by stilte midler til disposisjon. Hele byggeprosessen ble gjennomført i godt samarbeid med prosjektleder Henrik Manstad ved WSP Engineering, Malermester Studsrud og scenemester Inger Ånnerud.