Restaureringen av Nordgården på 1970-tallet. Foto: Fredrikstad Blad

Bygningshistorie på Nordgården

Hva er historien til våningshuset på Nordgården Dypedal, der hvor Kystmuseet Hvaler har sine kontorer og møterom i dag? Hvor gammelt er det, og hvordan har det utviklet seg? Og har det stått noe annet hus der tidligere? Dette er spørsmål som ble tatt opp i foredraget.

Mange har spurt oss om forhistorien til huset og hva det har vært brukt til, og nå har vi fått en mulighet til å få vite mer om denne historien. Vi vet jo at den eldste delen av våningshuset ble bygget ca. 1834 og at det da erstattet en eldre stue som ble flyttet til Gundersengen ved fylkesveien ovenfor Spjærøy kirke. Og tradisjonen forteller at dagens finstue ble bygget som kirkestue for befolkningen på de østre Hvalerøyene midt på 1880-tallet.

Bygningsantikvar Andrea Bergvall avla i 2014 eksamen ved Universitet i Göteborg med en hovedoppgave om våningshuset   på Nordgården. Hennes farmor stammer fra Spjærøy, og det er hennes familie som nå eier Gamlestua som etter tradisjonen ble flyttet fra Nordgården og skal være en av Hvalers eldste profane bygninger. Stua brukes nå som feriested. Og nå kom Andrea til Kystmuseet for å legge fram sine funn.

Som en ekstra godbit den kvelden startet vi med en kulturhistorisk vandring i miniformat til Gamlestua. Etter omvisningen ved Gamlestua dro man opp til Nordgården og fortsatte kvelden med foredraget i finstua.

Bygningsantikvar Andrea Bergvall. Andrea er museumsvert og guide ved Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Foto: Privat

Bygningsantikvar Andrea Bergvall. Andrea er museumsvert og guide ved Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Foto: Privat

Gamlestua fra Nordgården, nå på Gundersengen ved Spjærøy kirke. Foto: Privat.

Gamlestua fra Nordgården, nå på Gundersengen ved Spjærøy kirke. Foto: Privat.