De første skudd fra norsk jord i 2. verdenskrig. Lite kjent krigshistorie ble minnet.

Torsdag 9. april ble det lagt ned en krans ved minnestøtten for de norske falne på Rauøy fort, 9. april 1940. Bakgrunnen er slik: Mellom kl. 23.32-23.45 den 8. april 1940 ble det avfyrt skarpe skudd fra Rauøy fort mot ukjente krigsskip på vei innover Oslofjorden, innhyllet i tett tåke. Et fartøy ble trolig truffet. Dette var de aller første skudd fra norsk jord i 2. verdenskrig. Omkring kl 0530 om morgenen den 9. april ble det landsatt tyske styrker på Rauøy med mål å nedkjempe det norske fortet. De norske soldatene var i hovedsak menn i 40- års alderen, innkalt til nøytralitetsvakt bare noen få dager tidligere. De ytte meget god motstand og var i ferd med å nedkjempe de tyske angriperne, da en ordre om overgivelse ble meddelt per telefon fra hovedkvarteret i Horten. Dette viste seg senere å være en misforståelse, da det kun var Horten by som skulle overgis til tyskerne, ikke festningsverkene i ytre Oslofjord. I forbindelse med overgivelsen falt to norske soldater. De tyske tap var betydelige, anslagene varierer mellom 60-200 mann. Rauøy fort ble kraftig utbygd som festningsverk både under og etter krigen. Fortet er nå nedlagt.   Arrangementet var et samarbeid mellom Forsvaret, Fredrikstad kommune, lokale Forsvarsforeninger, Fredrikstad museum. Ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygård og statsstipendiat/arrangementskoordinator Petter Ringen Johannesen holdt minnetale. Bekransningen ble utført av  sjef Oslo HV-distrikt 01. Signal ved trompetist fra HV-musikken, flagg- og fanevakt ved HV01 og Forsvarsforeningene. I alt var vel 200 personer var til stede i godværet, fraktet til øya fra Fredrikstad og Engelsviken med båten Ny-Vigra III. Arrangementet ble både minneverdig og gripende. Båtturen i den vakre skjærgården satte en ytterligere spiss på det hele. Markering på Rauøy Fort - Foto Tom Lauritsen