Kamyrkokeren, fimpen og massetårnet. Foto: Øyvind Andersen
Kamyrkokeren, fimpen og massetårnet. Foto: Øyvind Andersen

Den symboltunge Kamyrkokeren bevares i Moss!

Dette vedtaket vil sikre den tidligere industrihistorien og blir et spennende grep i en ny arkitektonisk og næringsmessig utvikling på området. 

Etter vedtak i Moss bystyre 14.desember 2015 ble Kamyrkokeren bevart i områdereguleringen for Verket. Men, de ansatte ved Moss by- og industrimuseum ble veldig glade da nyheten om at også Østfold fylkeskommune gikk inn for å bevare den 70 meter kokeren som et kulturminne!

Allerede i høringsinnspill til Sentrumsplanen i 2012 understreket museet betydningen av at «signalsymboler» som er knyttet til den tidligere cellulose- og papirfabrikken Peterson Moss blir vernet og tatt vare på, der de står på området i dag. Vi ønsket spesielt å bevare Kamyrkokeren fra 1971. Denne ble levert av Karlstad Mekaniske Verksted og Myrens Mekaniske Verksted, noe som forklarer navnet kokeren fikk etter hvert. I innspillet fra museet ønsket vi også at neonlysreklamen med «Peterson-elefanten» skulle tas vare på. I tillegg foreslo vi å ta vare på og inkorporere deler av bygningsmassen der dette lot seg gjøre.

Å ta vare på typiske og karakteristiske uttrykk og symboler som kan fortelle noe om den industrien innenfor et bestemt område på det opprinnelige stedet er viktig. Dette fordi det vil være et nyttig redskap for den byhistoriske forståelsen hos folk flest og gi merverdi til byen.

Det å ta vare på «industriminner» av slike dimensjoner er ikke kostnadsfritt, og vi forstår godt eiendomsutviklerens bekymring for store utgifter til sikring og vedlikehold. Derfor bør dette bli et spleiselag mellom flere instanser. Gjennom nytenkning og satsninger fra ulike aktører vet vi at det går an å ta vare på symboltunge etterlevningene fra industrien.  Et internasjonalt eksempel er måten tysk reiseliv og næringsliv har løftet Ruhr- området i Tyskland til å bli et attraktivt og innbringende område der de gamle industrisymbolene er blitt attraksjoner. Her har de maktet å legge til rette for et innbringende reiseliv og annen næringsvirksomhet.